Vijesti 08.06.2016.

Vještačko jezero u kampusu krajem 2017?

ČITANJE: 1 minuta

Naime, Institut za genetičke resurse izradio je osnov za projektovanje i finansiraće izradu projekta za jezero na prostoru botaničke bašte zaštićenog područja Univerzitetski grad, a ukoliko projekat bude završen do kraja ove godine, time se stvaraju uslovi da u narednom budžetu grada budu odvojena sredstva za izgradnju.

Projektovanje i izgradnja jezera na ovoj lokaciji se nalazi u Lokalnom ekološkom akcionom planu (LEAP) 2016-2021. godina za grad Banjaluku, a njegova izgradnja planirana je do kraja 2017.

Nosilac ove aktivnosti je Institut za genetičke resurse, republički Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i grad Banjaluka.

Troškove izgradnje od 200.000 evra snosili bi grad, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, te EU fondovi.

“U toku je izrada tehničke specifikacije koja će biti osnova za definisanje uslova javnog poziva za projektovanje jezera i okolnih elemenata i očekujemo da ćemo do kraja godine imati završen projekat. U proteklom periodu je istraženo više botaničkih bašti i načina izgradnje jezera. Na osnovu svega što smo kao stručni tim Instituta spoznali, sada možemo dati elemente za projektante”, rekla je Đurićeva.

Institut za genetičke resurse finansiraće izradu projekta za jezero, a time se stvaraju uslovi da se narednim budžetom grada odvoje sredstva za izgradnju jezera.

“Nadamo se da ćemo stići na vrijeme da završimo sve pripremne radnje, a ukoliko se ispune ti planovi, realno je očekivati da ovaj projekat bude završen na vrijeme”, navela je ona.

(nezavisne.com)