Vijesti 29.02.2016.

Vlada FBiH zaposlila službenike i prekršila vlastitu zabranu

ČITANJE: 3 minute
sluzbenici
Vlada FBiH je na sjednicama održanim u posljednjih mjesec i po dana, od kako je produžila moratorij na zapošljavanje do 31. marta, odobrila prijem državnih službenika i namještenika i sklapanje ugovora o djelu za oko 60 osoba.

Naime, kako su pojasnili u Uredu za odnose s javnošću Vlade FBiH, zahtjevi za zapošljavanje, koji su se našli u prijedlogu dnevnog reda sjednica Vlade održanih od početka godine, su odobreni.

Prema zaključku Vlade FBiH od 30. decembra, kada je produžila moratorij na zapošljavanje “uveden” 2. aprila, izuzetak od zabrane prijema državnih službenika i namještenika su samo federalna ministarstva, dok obustava konkursa važi za sve federalne uprave, institucije, ustanove, službe.

Ipak, Vlada FBiH je odobrila prijem državnih službenika i namještenika za, između ostalog, Agenciju za bankarstvo FBiH (njih 19), Agenciju za vodno područje rijeke Save, te Jadranskog mora, Poreznu upravu FBiH.

Time je, kako su kazali u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa, Vlada prekršila vlastiti zaključak o uvođenju moratorija. Amir Zukić, ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, kazao je da je Vlada odobrila većinu zahtjeva za zapošljavanje i sklapanje ugovora o djelu, a neke je odbacila, te da je apel premijera Fadila Novalića bio da se daju samo nužne preporuke tamo gdje je ugrožena tehnologija rada.

– Ja sam tražio dva ugovora. Bila je nužda. Trebao nam je informatičar jer je to bio nalog revizije, a zamjenik šefa finansijskog odsjeka je otišao u penziju. Ispoštovan je krajnji minimum. U Ministarstvu imamo 33 zaposlenih od 46 sistematizovanih radnih mjesta- dodao je Zukić.

Kada je u pitanju prijem službenika u institucijama, iako postoji moratorij, kazao je da je riječ o institucijama gdje je to zaista bilo nužno.

– Agenciji za bankarstvo treba ljudi zbog novih ovlasti koje su dobili u reviziji poslovanja banaka. Poreznu upravu je napustilo više ljudi nego što je traženo sada, a i oni imaju specifičan status- pojasnio je Zukić.

Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa, koji analizira rad Vlade FBiH, kaže da je moratorij na zapošljavanje očito samo mazanje očiju, te da onako kako je uveden ostavlja samo dodatni prostor da se upravlja procesom zapošljavanja.

– Vlada je onda trebalo da promijeni odluku o zapošljavanju, a ne da koristi moratorij. Ako nema analize efekta rada, a niko od ministarstava nije dostavio analizu šta ti ljudi rade, onda se može reći da se samo iskorištava prostor. Od prije je poznato da su mnogi ugovori o djelu sklapani sa stranačkim ljudima, a poslije se provede konkurs forme radi- rekao je Telić.

Istakao je da je odobrenje zapošljavanja u nekim agencijama kršenje vlastite odluke Vlade i da će to vjerovatno zaključiti i federalni revizori, ali će, kao i do sada, to ostati samo zaključak koji će se primiti k znanju.

Ugovori o djelu

Takođe, zaključkom Vlade FBiH od 30. decembra zabrana se odnosi i na sklapanje ugovora o djelu za sve, uključujući federalna ministarstva, ali uz napomenu da se mogu sklopiti u slučaju neodložne potrebe uz prethodnu saglasnost Vlade.

Prema ovome, “neodložna potreba” postojala je za najmanje 35 osoba i to, između ostalog, u ministarstvima, Upravi za geodetske i imovinskopravne poslove, Zavodu za statistiku, Generalnom sekretarijatu Vlade, Zavodu za poljoprivredu, Agenciji za državnu službu FBiH, za poslove vozača i usluge čišćenja u Gender centru.

(NN)