Vijesti 21.12.2015.

Vlada opredijeljena za borbu protiv kriminala i korupcije

ČITANJE: 3 minute
zeljka cvijanovic
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas da su vladavina prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije osnovna opredjeljenja Vlade Srpske u oblasti reforme pravosuđa.

Cvijanovićeva je u Narodnoj skupštini Srpske ocijenila da je nezavisnost sudova osnova garancija vladavine prava, demokratije i poštovanja ljudskih sloboda.

– I u 2016. godini biće preduzete sve potrebne aktivnosti na obezbjeđenju materijalnih i kadrovskih pretpostavki za redovno funkcionisanje pravosudnih institucija u Republici Srpskoj, sa posebnim osvrtom na privredne sudove, a s ciljem jačanja njihove nezavisnosti i samostalnosti- rekla je Cvijanovićeva, obrazlažući Prijedlog Ekonomske politike za narednu godinu.

Ona je naglasila da će biti intenzivirane aktivnosti u okviru strukturisanog dijaloga o pravosuđu EU i BiH, a posebno u pogledu reforme Suda i Tužilaštva BiH, kao i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.

– S ciljem vođenja strukturisanog dijaloga, Vlada će posebno insistirati na pitanjima stvarne nadležosti Suda BiH u krivičnim stvarima, te insistirati da se ona odredi samo za krivična djela propisana Krivičnim zakonom BiH ili nekim drugim zakonom koji je donio parlament BiH- dodala je Cvijanovićeva.

Ona je navela da će se, umjesto Apelacionog vijeća koje se nalazi u sastavu Suda BiH, insistirati na uspostavljanju drugostepenog suda, čija bi isključiva nadležnost bila rješavanje o pravnim lijekovima na prvostepene odluke Suda BiH.

Premijer Srpske kaže da će s ciljem ostvarenja strateškog cilja, izraženog kroz pristup pravdi, Vlada raditi na utvrđivanju nove mreže sudova i određivanju njihovog početka rada, kao i utvrđivanju nove mreže tužilaštava, a sve radi sprovođenja pozitivnih propisa.

– S ciljem integrisanja borbe protiv kriminala i korupcije, Vlada će u 2016. godini pristupiti izradi novog krivičnog zakona Srpske, kojim će se, između ostalog, propisivati i nova krivična djela usaglašena sa preporukama relevantnih međunarodnih tijela i konvencija i standarda EU- precizirala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da su evropske integracije i dalje prioritetno opredjeljenje Vlade Srpske.

– U 2016. godini biće nastavljeno jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje obaveza iz procesa pridruživanja EU i postepeno usklađivanje zakonodavstva Srpske sa propisima Unije, ali i realizaciju mjera definisanih Reformskom agendom i Akcionim planom- pojasnila je Cvijanovićeva.

I dalje će se, kaže Cvijanovićeva, insistirati na primjeni mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, u skladu sa rješenjima i principima dogovorenim 2013. godine.

– Kada je u pitanju primjena odluke Suda pravde u Strazburu u predmetu `Sejdić-Finci protiv BiH` i u narednom periodu zastupaće se rješenje koje je već odavno utvrdila Narodna skupština Srpske- dodala je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da će biti nastavljeno ostvarivanje saradnje sa institucijama BiH u sprovođenju obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koja će se u svemu odvijati u skladu sa odlukom o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje.

– Mjere definisane u ovoj ekonomskoj politici usklađene su sa budžetom Srpske za 2016. godinu i drugim izvorima finansiranja, kojima se obezbjeđuju sredstva za njihovu realizaciju, te strateškim dokumentima Republike. Ekonomska politika će biti i osnova za planiranje rada svih organa i organizacija, a njihovi rezultati će se ocjenjivati u skladu sa ovim dokumentom- dodala je Cvijanovićeva.

(Agencije)