Politika 18.02.2021.

Vlada Republike Srpske ulaže pet miliona KM za razvoj banje Mlječanice

ČITANJE: 2 minute

Vlada RS usvojila je danas Informaciju o realizaciji projekta ,,Adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica.

Sciljem promocije i afirmacije ponude Republike Srpske u oblasti banjskog turizma, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u budžetu obezbijedi pet miliona maraka za nastavak aktivnosti iz projekta ,,Adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica”. Projekat je, navode, od velikog značaja za Republiku Srpsku u pogledu promocije i afirmacije banjskog turizma, ima projekciju ulaganja oko 32 miliona KM i biće realizovan do 2025. godine.

Vlada je donijela Odluku o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola u Srpskoj.

– Prilikom donošenja mreže srednjih škola uzeti su u obzir sljedeći kriterijumi: broj i uzrast učenika koji završavaju osnovnu školu na određenom području, dostupnost i jednaki uslovi za sticanje obrazovanja, specifičnost područja, razvojne specifičnosti područja na osnovu utvrđenih potreba za zapošljavanjem, obezbjeđenje komunikacije, ekonomičnost i racionalnost u korištenju kadra, sredstava i oprema, finansijske mogućnosti osnivača i interes i potrebe jedinice lokalne samouprave i društvenih partnera – saopšteno je nakon sjednice.

Donesena je danas i Uredba o dopunama Uredbe o službenoj policijskoj legitimaciji i policijskoj znački. Razlog za njeno donošenje, sadržan je u činjenici što je primjena važeće uredbe u praksi pokazala da je neophodno izvršiti dopunu Uredbe u cilju sprečavanja zloupotrebe policijske legitimacije i policijske značke od neovlaštenih lica, te se pristupilo izradi Prijedloga uredbe. Uredbom se zabranjuje neovlaštena izrada, stavljanje u promet, posjedovanje, odnosno korištenje značke, legitimacije ili drugog obilježja, te se propisuju prekršajne sankcije za subjekte koji postupaju u suprotnosti sa prethodno navedenim odredbama.

Vlada RS usvojila je Informaciju o Nacrtu sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga između Kancelarije za borbu protiv droga u Vladi Republike Srbije i Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj i saglasna je da se potpiše Sporazum o saradnji.

Vlada RS danas je donijela i Odluku o ispunjenosti uslova za početak rada Osnovnog suda u Šamcu. Odlukom se utvrđuje da su ispunjeni uslovi da Osnovni sud u Šamcu može početi sa radom 1. marta.

(N.S)