Biznis 25.04.2016.

Vlada RS mijenja štetne anekse sa „Comsar Energy“

ČITANJE: 4 minute
dodik
Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Petar Đokić zatražio je izmjene nedavno potpisanih aneksa ugovora sa kompanijom „Comsar Energy“ kojima se Vlada obavezala na brojne ustupke ovoj kompaniiji, a na sebe preuzela obaveze koja čak nisu u njenoj nadležnosti, zvanično je potvrđeno u Vladi RS.

Na ovakav potez ministar se odlučio nakon ogromne pažnje koju su u javnosti izazvali aneksi na koje je Vlada RS krajem januara dala saglasnost.

Vlada je tada dala saglasnost na Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje TE „Ugljevik 3“ i Aneks II ugovora o koncesiji za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“ sa preduzećem „Comsar Energy RS“ i saglasnost na Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje HE „Mrsovo“ na rijeci Lim.

Odgadjanje propisa EU

Tim aneksima Vlada RS je, između ostalog,  potpisala da će „do poslednjeg dana odugovlačiti sa primjenom evropskih propisa koji bi mogli da nanesu štetu koncesionaru“, produžila rokove izgradnje, preuzela obaveze koje su nadležnosti BiH te dala odobrenje kompaniji „Comsar Energy“ da upiše pravo vlasništva i svojine nad nepokretnostima.

„Želimo da otklonimo bilo kakvu sumnju da sutra može postojati nešto što bi na bilo kakav način moglo teretiti Republiku Srpsku u pogledu podrške bilo kom koncesionaru. Ne želim da u budućnosti bilo ko okrivljuje bilo koga u ranijem periodu zato što je donio određene odluke ili učestvovao u donošenju odluka koje mogu imati nekakve štetne posljedice“, izjavio je ministar Đokić.

Kazao je da su u toku pregovori sa kompanijom „Comsar“ u pogledu potpisivanja novih aneksa kojima će se definisati i preciznije regulisati ono što je nekome postalo sporno“.

„Ima više pitanja o kojima diskutujemo. Ja nisam taj koji vodi pregovore. Komisija za koncesije RS je ta koja odobrava ili ne odobrava, predlaže ili ne predlaže određene anekse. Ja sam inicirao da se uđe u pregovore o novim aneksima, da se napravi detaljna analiza postojećih aneksa i da se vidi mogu li oni u potpunosti biti ostvareni ili ne i, ako bi bili ostvareni, postoje li posljedice po koncesionara ili po Vladu“, naglasio je Đokić.

Kazao je da ima više dijelova postojećih aneksa koji su sporni, a to su, prije svega, oni u kojima RS preuzima bilo kakvu obavezu.

On je rekao da ga nije kontaktirao niko iz EU s obzirom da je aneksima predviđeno da će RS do posljednjeg dana odgađati primjenu evropskih propisa koji bi mogli da štete koncesionaru.

„Mi ne možemo na to uticati, niti to može stajati kao bilo kakva obaveza za nas“, rekao je Đokić.

Međutim, na našu konstataciju da je to navedeno u potpisanim aneksima, Đokić je rekao da će oni zato i biti preispitani.

Kriv je Đurica

 Djurica Komisija„Komisija za koncesije RS je pustila anekse, dala saglasnost i šta smo drugo mogli da uradimo nego da ih prihvatimo i potpišemo. Ali, u svakom slučaju, nije ograničeno da ne možemo pregovarati i mijenjati anekse i sto puta ako treba. I ovaj dio biće preispitan“, naglasio je Đokić.

Predsjednik Komisije za koncesije RS Radenko Đurica danas nije želio da komentariše optužbe ministra i svog stranačkog šefa Petra Đokića.

Izradnja TE „Ugljevik 3“ u zastoju

Đokić je istakao da su se od trenutka kada je kompanija „Comsar“ došla na ovo područje do danas  bitno promijenili uslovi u kojima se može realizovati ovakav projekat.

Kazao je da je najvažniji faktor uticaja cijena kilovat-sata energije koja je dramatično pala u odnosu na cijenu sa kojom se svojevremeno startovalo u ideju izgradnje termoelektrane.

„Oni su očito sada u zastoju u pogledu realizacije tog projekta i potrebne su dodatne aktivnosti koje bi eventualno mogle omogućiti da se takav projekat uspješno nastavi i realizuje. U tom smislu su vođeni pregovori i postupak aneksiranja njihovog osnovnog ugovora i on je aneksiran, a sada su u toku pregovori oko dodatnog aneksiranja na bazi tog sporazuma jer cijenim da ima potrebe još neke stvari bolje reguilisati nego što su bile regulisane takvim aneksima“, kazao je Đokić.

Iz kompanije „Comsar Energy“ nam nisu dostavili odgovorili na zahtjev da prokomentarišu inicijativu za izmjenu tek potpisanih aneksa.

(Capital.ba)