Politika 28.05.2020.

Vlada RS odobrila više od 900.000 KM za socijalno zbrinjavanje radnika

ČITANJE: 2 minute

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj 73. Sjednici u Banjaluci Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 900.496,99 KM, za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 249 radnika iz 34 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2019. godinu.

Kako se navodi u Informaciji, budžetom za 2019. godinu za socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom stečaja, privatizacije i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, planirana su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM. Za budžetsku 2019. godinu, na prijedlog Komisije, Vlada Republike Srpske je donijela šest odluka u okviru ovog programa, za izmirenje obaveza za neuplaćene doprinose u iznosu od 5.908.721,87 KM. Navedenim sredstvima su izmireni doprinosa za 1.507 radnika iz 147 preduzeća.

“U periodu od 2004. godine do 31.12.2019. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 190.533.011,55 KM. Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 63.502 radnika iz 440 preduzeća, od kojeg broja je putem Javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.489 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije”, saopšteno je iz Vlade RS.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u gradu Trebinju i opštinama Istočno Novo Sarajevo, Sokolac, Gacko i Trnovo.

Daje se saglasnost da se izvrši privatizacija 11 stanova u svojini Republike Srpske u Gradu Trebinju i opštinama Istočno Novo Sarajevo, Sokolac, Gacko i Trnovo, koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Privatizacija stanova iz ove odluke vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

“Pravo otkupa stanova iz ove odluke imaju lica za koja je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, revizijom, utvrdio da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova”, navedeno je u saopštenju.

(Nezavisne)