Biznis 25.03.2016.

Vlada RS saglasna na prijedlog izrade sektorskih strategija

ČITANJE: 1 minuta
vlada rs
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na prijedlog izrade i donošenja sektorskih strategija transporta na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta i pripadajućih akcionih planova, koji je 9. marta dostavilo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

Predloženo je da u narednom periodu budu pripremljeni strateški dokumenti u saradnji sa nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko distrikta, za sve nivoe vlasti u BiH, i to sektorske strategije transporta do 2025. godine i akcioni planovi implementacije sektorskih strategija saobraćaja do 2020. godine na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta.

Vlada Srpske saglasna je da se po usvajanju ovih dokumenata od entiteta i Brčko distrikta, a nakon stavljanja u funkciju sistema koordinacije procesa evropskih integracija kojeg su formalno prihvatile Vlada i Narodna skupština Republike Srpske, pristupi izradi sektorski orjentisane okvirne strategije transporta u BiH, sa jasno vidljivim politikama i obavezama svakog nivoa vlasti posebno.

Okvirna strategija transporta u BiH bila bi zasnovana na sektorskim strateškim dokumentima entiteta, kantona i Brčko distrikta. U slučaju odstupanja od navedenog prijedloga izrade i donošenja strateških dokumenata iz oblasti transporta u BiH, zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da obustavi dalje aktivnosti po istom.

Iz ovog ministarstva podsjećaju da su više puta obavještavali Ministarstvo komunikacija i transporta BiH o stavu Vlade Srpske da nije saglasna sa izradom strategije transporta BiH i akcionog plana jer za to ne postoji ustavni osnov, te da, uzimajući u obzir značaj finansijske podrške EU u BiH, Vlada poziva na hitno stavljanje u funkciju mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija. U skladu sa Ustavom BiH i nadležnostima entiteta u oblasti transporta jedino prihvatljivo rješenje je donošenje entiteskih strategija transporta.

(Agencije)