Vijesti 04.02.2016.

Vlada RS: Tradicionalna trgovina sa Hrvatskom štetna po Srpsku i BiH

ČITANJE: 4 minute
vlada rs
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Predloženim izmjenama i dopunama preciznije su definisane pojedine zakonske odredbe radi jasnije primjene u praksi, da bi se olakšala procedura primjene, uskladili određeni pojmovi sa međunarodnim i standardima u regionu, te da bi se bezbjednost lica i imovine podigla na što veći nivo, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Na današnjoj sjednici doneseno je rješenje o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike Srpske i zemljoradničkim zadrugama koji stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi ispunjavaju uslove za ostvarivanje plana na starosnu penziju do kraja ove godine.

Doprinosi će biti uplaćeni iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda PIO i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika.

U tom smislu Fond PIO se zadužuje da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike ako nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje ovih sredstava.

Tradicionalna trgovina sa Hrvatskom štetna po Srpsku i BiH

Promjena pregovaračke pozicije BiH u pregovorima sa EU u vezi sa tradicionalnom trgovinom sa Hrvatskom bila bi izuzetno štetna po agrarni sektor Republike Srpske i BiH, navodi se u informaciji koju je usvojila Vlada Republike Srpske. Stav Vlade Srpske je da carinska zaštita za poljoprivredne proizvode za koje je dokazana posebna osjetljivost, treba da ostane na snazi do ulaska BiH u EU, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada Srpske insistira kod nadležnih organa na nivou BiH da preduzmu aktivnosti na primjeni mjera koje će doprinijeti unapređenju spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštiti domaće proizvodnje u oblasti agrarnog sektora, navodi se u informaciji o aktuelnim pitanjima u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje agrarnog sektora.

Na današnjoj sjednici usvojena je i informacija o postupku izrade i usvajanja dokumenta koji se odnose na zaštitu dječijih prava u BiH.

Izražena je zabrinutost zbog neprihvatljivog djelovanja pojedinih ministarstava na nivou BiH, koji bez prethodno pribavljenih saglasnosti Vlade Republike Srpske, dostavljaju materijale na sjednice Savjeta ministara na usvajanje.

Vlada Srpske smatra da je saradnja sa međunarodnim agencijama koje se bave zaštitom dječijih prava, u skladu sa ustavom i zakonima propisanim nadležnostima Republike Srpske, od suštinskog značaja za ispunjavanje evropskih standarda.

Izražena je zabrinutost zbog podrške koju pružaju međunarodne agencije prilikom izrade dokumenata koja nisu u skladu sa utvrđenom ustavnom i zakonskom nadležnosti institucija BiH, odnosno nadležnosti entiteta.

Stav Vlade Srpske je da ne prihvata provođenje dokumenata koji su suprotni ustavom i zakonima propisanim nadležnostima Republike Srpske.

-Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da u saradnji sa nadležnim ministarstvima u Vladi Srpske u ovoj oblasti, u skladu sa odlukom ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u provođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje, sačini detaljnu analizu pozitivnih propisa kojima se Konvencija o pravima djeteta UN direktno provodi u Srpskoj, te istu dostavi Vladi- dodaje se u saopštenju.

Vlada Srpske je obavezala Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Ministarstvo za ljudska prava BiH, Ministarstvo civilih poslova BiH i Kancelariju UNICEF-a u BiH.

Uvećana osnovica za primanja boračkih kategorija

Vlada Republike Srpske odredila je danas da 558,74 KM bude osnovica za obračun primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, koja je za 1,7 odsto uvećana u odnosu na prošlu godinu.

Koeficijent isplate mjesečnih primanja je jedan, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Na sjednici su utvrđeni osnovica i koeficijent visine isplate mjesečnih primanja za ovu godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtva rata.

Osnovica za obračun u odnosu na prošlu godinu uvećana je za 1,7 odsto i iznosi 419,05 KM, dok je koeficijent isplate mjesečnih primanja jedan.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku da ostaje nepromijenjena visina osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za prošlu i ovu godinu.

Ministri su utvrdili Prijedlog zakona o oružju i municiji zbog potrebe usklađivanja Zakona o oružju i municiji u BiH, uz uvažavanje ustavnog uređenja zemlje.

-Međusobno usklađivanje zakona o oružju je obaveza utvrđena izvještajem Evropske komisije o napretku BiH za 2014. godinu, te predstavlja strateški cilj Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH od 2013. do 2016. godine- pojašnjava se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.

Izmjenama i dopunama ovog zakona žele se dodatno zaštititi od požara objekti u kojima se okuplja veći broj lica, omogućiti osnivanje dimnjačarske službe, povećati odgovornost projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara.

(Agencije)