Vijesti 10.06.2021.

VLADA RS: Usvojen Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici

ČITANJE: 3 minute

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za ovu godinu.

Sastavni dio Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske /2020-2024. godina/ je Okvirni akcioni plan na osnovu kojeg Ministarstvo porodice, omladine i sporta, u saradnji sa partnerima na realizaciji Strategije, priprema i predlaže Vladi Republike Srpske godišnje akcione planove, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U tom smislu, dodaje se u saopštenju, Ministarstvo porodice, omladine i sporta je pripremilo Akcioni plan za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2021. godinu, uz aktivno učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete i kulture, Džender centra Vlade Republike Srpske, te nevladinog sektora koji djeluje u ovoj oblasti.

Ciljevi i prioriteti Akcionog plana za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici za 2021. godinu su Informisanje i podizanje svijesti o nasilju u porodici kao društvenom problemu, te sprovođenje aktivnosti usmjerenih na ekonomsko osnaživanje žena, te efikasna primjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u cilju pružanja podrške žrtvama nasilja u porodici.

Među ciljevima i prioritetima su i unapređenje multidisciplinarnog i koordinisanog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici, kroz izradu i jačanje multisektorskih modela sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici, kao i usavršavanje postupanja službenih lica pri subjektima zaštite, u cilju efikasne primjene hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera, kao i smanjenje rizika od ponavljanja nasilja.

U saopštenju se naglašava da su ciljevi i prioriteti i nastavak procesa usklađivanja normativnopravnog okvira u oblasti zaštite od nasilja u porodici, praćenje primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i unapređenje evidencije, statistike i istraživanja u oblasti nasilja u porodici, kao i prevencija nasilja u porodici tokom trajanja pandemije izazvane virusom korona, te definisanje i osiguranje minimalnog paket opštih i specijalizovanih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u vanrednim/kriznim situacijama.

Vlada Republike Srpske odobrila je za socijalno zbrinjavanje radnika 538.406 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 145 radnika iz 25 preduzeća koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Ova sredstva se raspoređuju Fondu PIO Republike Srpske od čega je iznos od 321.829 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 111 radnika preduzeća “28. juni” iz Modriče, a 216.576 KM je predviđeno za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 34 radnika iz 24 preduzeća koji su se prijavili na Јavni poziv Fonda PIO Republike Srpske otvoren do 31. decembra 2021. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada je odobrila i sredstva Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj Eksperimentalno-edukacionog centra Poljoprivrednog fakulteta Banjaluka u iznosu od 100.000 KM.

Odobrena su i sredstva Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u iznosu od 100.000 KM.

(Srna/SB)

Oznake: Vlada RS