Politika 06.09.2019.

VLADA RS: Usvojene mjere za unapređenje dječje i socijalne zaštite

ČITANJE: 3 minute

Vlada Republike Srpske danas je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti čija bi primjena trebalo da počne od sljedeće godine.

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade rekao je da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti shodno memorandumu sa poslodavcima u RS i Vlade RS predviđa povrat bruto plate u porodiljskom bolovanju, nakon isplate neto plate.

“Republika Srpska preuzima finansijsku odgovornost omogućava poslodavcu da bez obzira na porodiljstvo sredstva koja je namijenio za to radno mjesto može da iskoristi i da nađe adekvatnu zamjenu, a da porodilju ne ostavimo niti bez posla niti bez primanja”, rekao je Šeranić.

Istakao je i da se briše šest mjeseci kao uslov da bi nezaposlena porodilja prije samog poroda dobila naknadu kao nezaposlena porodilja.

“Svaka porodilja državljanin RS koja je nazaposlena na dan poroda imaće pravo na porodiljsku naknadu”, rekao je Šeranić i dodao da je procijenjeno da će za naknade nezaposlene porodilje sljedeće godine biti potrebno 2.430.000 KM.

Osim toga, uvodi se pravo roditelj njegovatelj-njegovatelj, te će roditelji njegovatelji koji borave uz djecu 24 časa dnevno imati pravo na naknadu iz Fonda dječije zaštite. Procjene su da će za ove naknade u sljedećoj godini biti izdvojeno 1.350.000 KM odnosno za oko 1.000 porodica.

Sveukupno, mjere iz izmjena Zakona o dječijoj zaštiti iznosiće oko osam miliona KM iz budžeta.

Naknada za roditelja njegovatelja iznosiće 112 KM, a porodica sa djetetom kome je potrebna ovakva vrsta pomoći dobijaće po osnovu svih prava ukupno 513 KM.

“Svjesni smo da je to malo za zadovoljenje svih potreba, ali gledamo da obezbijedimo minimum socijalne sigurnosti gledajući da obezbjedimo projektovanu najnižu platu u RS u narednim godinama”, rekao je Šeranić.

On je istakao da je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti predviđeno da procenat invalidnina za koji će se isplaćivati invalidnine počinje od 70 odsto, a ukupno će biti izdvojeno oko 6,5 miliona KM za invalidnine u sljedećoj godini.

“To je važno jer sva lica sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjima koja imaju 70 posto će ući u ovaj okvir za invalidnine, a to znači da će na primjer djeca sa Daunovim sindromom biti obuhvaćena ovim pravom”, kazao je Šeranić.

Naglasio je da je definisano pravo u oblasti invalidnina za oboljele od rijetkih bolesti. Zahtjev udruženja bio je da se različit procenat plaća prema različitom stepenu invaliditeta.

“To znači da će oni koji imaju 100 posto invaliditeta dobiti najveći procenat u odnosu na početnu osnovicu – to je 15 posto, a oni od 70 posto invaliditeta dobiće 9 posto osnovice”, rekao je on.

Dodao je i da će utvrđivanje invaliditeta do 18 godina obavljati stručne službe u centrima za socijalni rad i u Ministarstvu zdravlja, a do sada je to radio Fond PIO, a o tome će biti donesen poseban pravilnik.

(Anadolija)

Oznake: Alen Šeranić