Vijesti 11.12.2015.

Vlada RS: Utvrđen nacrt zakona o katastru

ČITANJE: 2 minute
Zakon katastar
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, kojim se preciziraju nadležnosti organa uprave u vođenju upravnog postupka u osnivanju katastra nepokretnosti i katastra vodova, kao i stvarna nadležnost sudova.

U odnosu na važeće zakonsko rješenje, kojim je bilo onemogućeno vršenje promjena u javnim evidencijama, od početka osnivanja katastra nepokretnosti, ovim izmjenama uvodi se obaveza sprovođenja promjena do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

S ciljem izjednačavanja svih oblika svojine brisana je odredba Zakona kojom je dat prioritet u izlaganju podataka o nepokretnostima u svojini Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i drugih nosilaca prava svojine javnog prava, u odnosu na druge oblike svojine.

Razlozi za donošenje ovog zakona rezultat su analize primjene važećih odredaba Zakona, kao i preporuka Nadzornog tima Svjetske banke čijim se sredstvima djelimično finansira osnivanje katastra nepokretnosti.

Vlada Srpske usvojila je i Program poslova premjera i uspostavljanje katastra nepokretnosti za period od 2016. do 2020. godine, koji je izrađen u skladu sa potrebama korisnika za osnivanjem katastra nepokretnosti kao jedinstvenom evidencijom na nepokretnostima, potrebama Vlade i institucija Republike Srpske.

Program je izrađen i su skladu sa potrebama drugih korisnika podataka katastra nepokretnosti, a uzimajući u obzir zakonsku regulativu, razvoj tehnologija izvođenja geodetskih radova, kao i ispunjavanje opšteprihvaćenih međunarodnih standarda.

Pri izradi Programa uzeta su u obzir iskustva zemalja u okruženju, te drugih evropskih država, pri čemu se vodilo računa o vlastitim potrebama, interesima i mogućnostima za njegovu realizaciju.

Nakon analize utvrđeno je i ocijenjeno postojeće stanje, identifikovane su slabosti u dosadašnjem radu i predložen je novi pristup i aktivnosti na primarnom strateškom cilju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – na završetku novog premjera nepremjerenih dijelova opština Republike Srpske i masovnom osnivanju katastra nepokretnosti kao nove, jedinstvene evidencije na nepokretnostima.

(Agencije)