Politika 11.03.2021.

Vlada Srpske: Uvođenje zajedničkih udžbenika sa Srbijom

ČITANJE: 3 minute

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o uvođenju novog sa Srbijom jedinstvenog pristupa izučavanju predmeta od nacionalnog značaja i izradi udžbenika za nastavne predmete srpski jezik i književnost, istorija, geografija, poznavanje prirode i društva, muzička kultura i likovna kultura.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, kao potpisnici Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja od 10. marta prošle godine, saglasili su se da će ostvarivati saradnju prvenstveno kroz realizovanje zajedničkih aktivnosti na zaštiti srpskog jezika i očuvanja ćirilice, kao i izradu zajedničkog nastavnog plana i programa i udžbenika, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Resorna ministarstva saradnju će ostvariti i kroz omogućavanje zajedničkog korišćenja svih kapaciteta u promovisanju srpskog jezika, zajedničko djelovanje na očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog jezičkog i kulturnog identiteta, povezivanje obrazovnih institucija i pojedinaca, kao i obezbjeđivanje nastavnog kadra, udžbenika i knjiga.

Ministarstvo prosvjete i kulture je zaduženo da u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo i resornim ministarstvom Srbije obezbijedi zastupljenost sadržaja definisanih zajedničkom jezgrom nastavnog programa za nastavne predmete od nacionalnog značaja u udžbenicima za Republiku Srpsku.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske da u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije formira radnu grupu s ciljem uvođenja novog pristupa izučavanju predmeta od nacionalnog značaja sa Srbijom i izrade udžbenika za nastavne predmete srpski jezik i književnost, istorija, geografija, poznavanje prirode i društva, muzička kultura i likovna kultura.

Vlada Srpske usvojila je informaciju o potrebi investicionih ulaganja u Univerzitet u Istočnom Sarajevu, te zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi 1.500.000 KM za potrebe trajnog rješavanja smještaja Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da prati realizaciju investicionih ulaganja i da o provođenju navedenih aktivnosti redovno obavještava Vladu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi obezbjeđenja finansijskih sredstava za sanaciju Paviljona tri u okviru projekta “Rekonstrukcija objekata u Studentskom centru `Nikola Tesla` Banjaluka”.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi nedostajuća sredstva u iznosu od 500.000 KM za potrebe sanacije i adaptacije ovog paviljona.

Zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Studentski centar “Nikola Tesla” u Banjaluci da preduzmu sve neophodne aktivnosti na daljoj realizaciji projekta.

Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj da prati realizaciju investicionih ulaganja i da o provođenju navedenih aktivnosti redovno obavještava Vladu.

Vlada Srbije je donirala 1.955.830 KM za projekat obnove Studentskog centra “Nikola Tesla” u Banjaluci. Uz prethodno pribavljenu saglasnost Upravnog odbora Univerziteta u Banjaluci kojom je odobrena sanacija trećeg paviljona, rukovodstvo Studentskog centra je u skladu sa propisima obavilo odgovarajuće pripreme.

Glavnim projektom sanacije predviđeni su građevinski radovi, odnosno zanatski radovi kao i regulisanje vodovodne infrastrukture, nabavka i montaža sanitarnih elemenata.

Analizom sprovedenih priprema i završenog glavnog projekta zaključeno je da će za sve neophodne radove sanacije i adaptacije po predmetnom projektu biti potrebno dodatnih 500.000 KM.

(Srna, E.M)