Vijesti 04.02.2021.

VLADA SRPSKE: Veća osnovica za primanja boraca i invalida

ČITANJE: 2 minute

Vlada Republike Srpske donijela je danas na sjednici pet odluka o utvrđivanju osnovica za obračun primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata koje se uvećavaju za tri odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovice za obračun primanja predviđene su Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Osnovica za obračun vojnih invalidnina utvrđuje se u iznosu od 610,75 KM, a odnosi se na 30.964 korisnika lične i 18.605 korisnika porodične invalidnine.

Osnovica za obračun invalidnina civilnih žrtava rata iznosiće 458,01 KM, a odnosi se na 1.133 korisnika lične i 1.401 korisnika porodične civilne invalidnine.

Vlada je donijela i Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2021. godinu, koja je ostala nepromjenjena i iznosi 1,68 KM, a sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine, pravo na mjesečni borački dodatak ima 80.545 boraca od prve do pete kategorije.

Prema odluci Vlade i osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu u iznosu 3,90 KM ostaje nepromijenjena u odnosu na 2019. godinu i biće isplaćena u prvom kvartalu tekuće godine za 61.268 boraca.

Vlada Republike Srpske donijela i Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje, koje će ostvarivati 570 korisnika.

Cilj ove odluke je da borci sa navršenih 65 godina života starosti koji, zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju, imaju 15 i više godina staža i ne mogu ostvariti pravo na penziju, na ovaj način mogu da ostvare pravo na mjesečno novčano primanje.

Uvažavajući njihov doprinos u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, te uzimajući u obzir godine života i činjenicu da po osnovu statusa borca ne ostvaruju nikakva primanja, izuzev mjesečnog boračkog dodatka, donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2021. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža.

Visina ovog mjesečnog primanja se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije /207,82 KM/, te se u tom iznosu nastavlja isplata i borcima koji su u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske ostvarili tu vrstu primanja u 2018, 2019. i 2020. godini.

(SB/Srna)