Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/serverpilot/apps/banjaluka/public/wp-content/themes/blnet/metaparams.php on line 70

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/serverpilot/apps/banjaluka/public/wp-content/themes/blnet/metaparams.php on line 70

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /srv/users/serverpilot/apps/banjaluka/public/wp-content/themes/blnet/metaparams.php on line 70
Vijesti 28.05.2019.

VODA ZA PIĆE NIJE ZAGAĐENA Nadležni i dalje tvrde da su alge krive za mutnu rijeku

ČITANJE: 3 minute

Zbog pojave cvjetanja algi u Vrbasu, nadležne službe stalno prate kvalitet i zdravstvenu ispravnosti vode i tvrde da do ovog momenta nisu uočene bilo kakve negativne promjene. 

“Čudna” tamna boja Vrbasa koju je prošle sedmice zabilježila naša ekipa, zabrinula je javnost, posebno jer je neposredno prije toga pukla i zaštitna mreža Eko centra Bočac koja je zadržavala deset tona otpada.

Iz nadležnih institucija i dalje tvrde da je riječ o poznatom fenomenu, otpuštanja pigmenta algi, koji se javlja sezonski, a u “Vodovodu” uvjeravaju da kvalitet vode za piće nije upitan.

– Pomenuta pojava se povremeno javlja i nikada do sada nije imala uticaj na kvalitet vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija. Ni ovog puta nisu registrovane nikakve promjene u kvalitetu sirove vode Vrbasa, a nema uticaja ni na kvalitet vode za piće – navode u ovom preduzeću, podsjećajući da se vodozahvat Novoselija nalazi oko 50 kilometara nizvodno od brane HE Bočac, a tok Vrbasa ima brdsko – planinske karakteristike.

Ipak, preventivno je, kažu, pojačana kontrola frekvencije uzorkovanja i broja i vrste parametara u sirovoj vodi na vodozahvatu Novoselija i u vodi za piće, kao i aktivnosti vezane za monitoring rijeke Vrbas uzvodno od Novoselije.

– Svi analizirani parametri u sirovoj vodi odgovaraju I i II klasi voda prema Uredbi o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka, u koju spada voda na vodozahvatu Novoselija. Takođe, svi analizirani parametri u vodi za piće odgovaraju odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju – naglašavaju u “Vodovodu”.

“Plutajući otpad može biti okidač”

Iz Republičke vodne inspekcije kažu da su upoznati sa pojavom algi na Vrbasu, uzvodno od brane Bočac u istoimenoj vještačkoj akumulaciji, te naglašavaju da su i prema mišljenju stručnih timova,  Vodovoda, Prirodno-matematičkog fakulteta i Instituta za javno zdravstvo RS, koji su izlazili na teren, alge uzrok zamućenja koje se pojavilo na samom vodotoku.

Podsjećaju da su iz IZJZ RS protekle nedjelje uzeli uzorak vode iz akumulacije koji će biti dostavljen na anlizu u Beograd radi utvrđivanja uzroka zamućenja. Takođe, za danas je planirano i uzorkovanje od strane Instituta za vode iz Bijeljine.

– Plutajući otpad koji se zadržavao na zaštitnoj mreži Eko centra „Bočac“, a koji je nakon pucanja mreže proteklih dana ušao u akumulaciju Hidroelektrane „Bočac“, najvećim dijelom stiže iz gornjih tokova i može biti okidač za ovu pojavu i sigurno negativno utiče na kvalitet vode u akumulaciji – precizirali su iz Inspektorata.

Kako naglašavaju, s obzirom da se zaštitna mreža nalazi na granici Republike Srpske i Federacije BiH, te da većina otpada dolazi iz opština koje se nalaze uzvodno, u rješavanje ovog problema neophodno je uključiti i nadležne institucije Federacije BiH. Potrebno je pronaći i funkcionalne pravne i finansijske modalitete, koji bi omogućili nesmetano funkcionisanje zaštitne mreže, odnosno kontinuirano uklanjanje plutajućeg otpada.

Naći rješenje za mrežu

Iz Inspektrorata RS podsjećaju da su zbog delimičnog funkcionisanja mreže za prikupljanje plutajućeg otpada na akumulaciji Bočac, prošlog jula inicirali sastanak sa predstavnicima svih relevantnih institucija i privrednih subjekata u cilju pronalaženja što efikasnijeg rješenja.

– Dinamika uklanjanja otpada nije jednaka dinamici pristizanja otpada, te imamo stalno prisustnu akumulaciju plutajućeg otpada na mreži, a ovo je naročito izraženo u periodu većih padavina. Velike količine otpada stvaraju veliki pritisak na mrežu, što ima za posljedicu pucanje mreže – naglašavaju u Inspektoratu.

(Srpskainfo)