Vijesti 29.05.2019.

“VODE SRPSKE”: Sadržaj rastvorenih teških metala u Vrbasu u granicama normiranih

ČITANJE: 2 minute

Rezultati analize uzoraka vode u rijeci Vrbas kod HE Bočac, koji su uzeti juče, a koju je danas izvršio “Institut za vode” d.o.o. iz Bijeljine, pokazali su da su potvrđeni prvobitni nalazi da se na toj lokaciji radi o otpuštanju pigmenta (algi), te da je sadržaj rastvorenih teških metala u granicama normiranih za kvalitet vode površinskih voda.

“Prvi dostupni rezultati analiza uzetih uzoraka koji su nam dostavljeni od strane ovlaštene laboratorije ‘Instituta za vode’ d.o.o. Bijeljina potvrđuju preliminarne procjene da su promjene u akumulaciji Bočac uzrokovane povećanim brojem algi. Sadržaj rastvorenih teških metala su u granicama normiranih za kvalitet vode površinskih voda”, istakli su iz “Voda Srpske”.

Rezultati analize ostalih parametara će biti dostupni zavisno od potrebnog vremena određenog zahtjevima korištene metode, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana, saopšteno je iz Ministarsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Za potrebe uzorkovanja i analiza, “Vode Srpske” su angažovale laboratoriju “Instituta za vode” d.o.o. Bijeljina koja je ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede Republike Srpske u skladu sa odgovarajućim propisom i akreditovana u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025.

Uzorci vode su uzeti na mjestu uočenih promjena u samoj akumulaciji Bočac, ali i na vodotocima koji se ulivaju u akumulaciju, Ugar i Crna rijeka, ističu iz “Voda Srpske”.

Javna ustanova “Vode Srpske” Bijeljina je još 25. maja, dan nakon što je uočena promjena, obavijestila javnost da se radi o poznatom fenomenu koji se javlja sezonski, svake godine, kao posljedica bioloških procesa, što su nedvosmisleno pokazali i rezultati analize, koja je obavljena u “Institutu za vode” d.o.o. Bijeljina.

Iz “Voda Srpske”  ističu da su predstavnici ove javne ustanove, zajedno sa timom laboratorije “Instituta za vode” d.o.o. Bijeljina juče na ovoj lokaciji mjerili sljedeće parametre: temperaturu vode, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, elektroprovodljivost, koncentraciju vodonikovih iona i providnost vode (mjerena seki-diskom). Radi utvrđivanja pojave temperaturne stratifikacije u akumulaciji, mjerenje temperature i elektroprovodljivosti je vršeno po vertikali vodenog stuba.

Na profilu u akumulaciji Bočac uzeti su uzorci za opšte hemijske i fizičko- hemijske parametre, biološke elemente kvaliteta (fitoplankton, hlorofil-a, fitobentos i makroinvertabrate).

Kompletnu informaciju mediji mogu preuzeti na sajtu “Voda Srpske”, zajedno sa nalazima laboratorije o uzetim uzorcima vode u jezeru Bočac, Crnoj Rijeci i Ugru.

(Nezavisne)