Skulpture

U ovom odjeljenju prikazane su post-klasične skulpture, koje potiču od ranog srednjeg do 19. vijeka. Najveći dio zauzimaju francuske skulpture, smještene većinom u krilu Rišelje. Najstarije skulpture nalaze se u prizemlju: stubovi iz 5. i 6. vijeka sa bazilike Notr-Dam de la Daurade (Tuluz), kasno romanički uramljeni oltarski kip na kome su predstavljeni Blagovijesti, Bogorodica, Hristovo krštenje.

Dekorativna umjetnost

Cio prvi sprat krila Rišelje pripada odjeljenju ove umjetnosti, gdje su izloženi predmeti koji se vezuju za period od kraja antike do početka 19. vijeka. Ističu se porfirne kolone iz 4. vijeka, dio bazilike Sv. Petra, koju je sagradio Konstantin, karolinške ploče, vizantijske slonovače.