Vijesti 05.03.2016.

Vojska BiH u kasarnama koje prokišnjavaju i bez dovoljno hrane

ČITANJE: 5 minuta
vojska bih
Pripadnici Oružanih snaga BiH u mnogim kasarnama i drugim vojnim objektima dane provode u neuslovnim prostorijama koje prokišnjavaju, kvalitet hrane je sporan i nedostaje mlijeka i brašna, a municiju često broje i razvrstavaju kuvari i vozači.

Problemi u vojnim redovima ponovo su isplivali na površinu u izvještaju parlamentarnog vojnog povjerenika Boška Šiljegovića. Njegov izvještaj o stanju u vojsci za 2015. godinu zatečenom prilikom obilaska kasarni i drugih objekata naći će se polovinom mjeseca pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta BiH. Šiljegović je boravio u 14 najavljenih i nenajavljenih posjeta jedinicama i komandama Oružanih snaga.

U kasarni “Miloš Obilić” u Palama zabilježio je da su upražnjena brojna formacijska mjesta, da je smještaj loš, a pristupni putevi uglavnom makadamski.

-Vojna lica koja se nalaze na čvorištima rade u uslovima koji štetno utiču na zdravlje, a nisu obezbijeđene osnovne namirnice koje su potrebne, posebno mlijeko. Postoji minimalan broj telekomunikacionih uređaja, a njihova nabavka nije planirana u skorijoj budućnosti. Operativnost motornih vozila je ispod deset odsto, objekti su zastarjeli, a ima problema sa grijanjem- ustanovio je Šiljegović.

Tokom najavljene posjete brigadi taktičke podrške u kasarni “Rajlovac” u Sarajevu utvrđeno je da su radio-relejna čvorišta u lošem stanju jer su objekti izgrađeni prije više od 30 godina. Zanimljiva situacija je zatečena pri nenajavljenoj posjeti Glavnoj logističkoj bazi Oružanih snaga u sarajevskoj kasarni “Butile”, gdje su kuvari i vozači radili sa municijom.

-Posebno je zabrinjavajući podatak da na brojanju municije i njenom razvrstavanju rade ljudi koji nisu za to kvalifikovani, kao što su kuvari i vozači, te da ta lica nisu životno osigurana, niti primaju posebnu naknadu za rad sa opasnim materijama- istakao je Šiljegović.

Vojni povjerenik je utvrdio da su objekti zastarjeli i da je većina građena za muškarce, zbog čega ih je potrebno preurediti da bi bili stvoreni adekvatni uslovi za život i rad žena u vojnim uniformama, za koje još nije utvrđeno ni do kada mogu da budu u službi nakon što ostanu u drugom stanju.

U komandi logistike u Doboju zabilježeno je da postoje problemi u vezi sa javnim nabavkama, da su vozila stara i da još ima dosta viška naoružanja koje nije uništeno. Vojnici zatečeni na straži u kasarni “Kozara” u Banjaluci požalili su se da objekat prokišnjava i da imaju problema sa pitkom vodom i nedostatkom namirnica.

-Naveli su da je hrana pretežno suva, da povrće, voće, mlijeko i brašno ne dobijaju na vrijeme i da su prinuđeni da ih kupuju vlastitim sredstvima- navedeno je u izvještaju, uz opasku da su pripadnici Oružanih snaga na ovoj lokaciji imali problema i sa drvima za grijanje.

Podoficiri su ukazali i na loše stanje stražarskih objekata na lokaciji aerodroma Mahovljani kod Laktaša.

-Straža boravi u potpuno neuslovnim kontejnerima koji nemaju podove i prokišnjavaju, a nedostaju i sanitarne prostorije. Hranu sami nabavljaju, a ukazali su i na poteškoće u vezi sa napredovanjem u službi- naveo je vojni povjerenik.

Nenajavljene posjete lokacijama za skladištenje i sortiranje municije “Blažuj” i “Krupa” rezultovale su informacijama da su skladišta neuslovna, da nema potrebnih rukavica pa ih vojnici kupuju sami i mlijeka koje je posebno važno kada se radi sa municijom. U skladištu municije i minsko-eksplozivnih sredstava “Krčmarice” kod Banjaluke uočeno je da su neki ranije uočeni nedostaci i greške popravljeni, ali da je potrebno obezbijediti reflektore, te da treba razmisliti i o postavljanju video-nadzora jer je bilo slučajeva nestanka municije.

Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH jednoglasno je usvojila izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika, a njen član Dušanka Majkić kaže da se ponovo pokazalo da je stanje u vojnim objektima vrlo loše.

-Stanje u Oružanim snagama i uslovi za boravak i rad vojnika se ne poboljšavaju, bez obzira na to što Ministarstvo odbrane godinama raspolaže stotinama miliona maraka. Do sada su trebale biti unaprijeđene brojne stvari jer je deset godina realan period da institucija bude izgrađena- kazala je Majkićeva i dodala da će novi dokument “Pregled odbrane” pokazati koliko će vojnika ubuduće brojati Oružane snage i koliko će novca za njih biti izdvajano u budućnosti.

Uznemiravanje

Vojni povjerenik lani je postupao u 72 predmeta, od kojih se 53 odnose na pritužbe, 14 na pružanje pravne pomoći, a pet postupaka je inicirao sam na osnovu saznanja ili anonimnih prijava da su vojnim licima kršena ljudska prava.

Zabilježena je žalba kandidatkinje na obuci da ju je uznemiravao komandir odjeljenja, a poslije provjere je konstatovano da se nije ponašao u okviru strogo profesionalnog odnosa.

Kasarna “Miloš Obilić” Pale

– loš smještaj

– nema osnovnih namirnica

– operativnost motornih vozila ispod deset odsto
Kasarna “Butile” Sarajevo

– na brojanju i razvrstavanju municije rade ljudi koji nisu za to kvalifikovani

– objekti zastarjeli

– nema adekvatnih uslova za život i rad žena
Kasarna “Rajlovac” Sarajevo

– radio-relejna čvorišta u lošem stanju

– objekti zastarjeli
Komanda logistike Doboj

– problemi u vezi sa javnim nabavkama

– stara vozila

– višak naoružanja nije uništen
Kasarna “Kozara” Banjaluka

– objekat prokišnjava

– problemi sa pitkom vodom

– ne dobijaju na vrijeme povrće, voće, mlijeko i brašno

(Glas)