Biznis 05.01.2022.

Vrhovac: Za kredite planirano 110 miliona KM – cilj i dalje razvoj Srpske

ČITANJE: 7 minuta

Vršilac dužnosti direktora Investiciono razvojne banke /IRB/ Republike Srpske Dražen Vrhovac rekao je da će i u ovoj godini aktivnosti Banke biti usmjerene ka obezbjeđivanju kontinuirane i sveobuhvatne finansijske podrške za domaću privredu.

Vrhovac je rekao da će, istovremeno, IRB biti fokusirana na podržavanje emisija hartija od vrijednosti /HoV/ emitenata iz Srpske, kao i rješavanje stambenog pitanja socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Republiku, pod povoljnim uslovima.

“Za pomenute namjene planirana su sredstva za kreditne plasmane u iznosu od 110.000.000 KM, koja će biti obezbijeđena iz povrata ranije plasiranih sredstava, na revolving osnovi, i kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama”, rekao je Vrhovac u intervjuu Srni.

On je naglasio da je planom rada IRB-a za proteklu godinu bio predviđen plasman 95.765.000 KM na kreditnoj osnovi za pravna i fizička lica, ali da je tokom 2021. plasirano 110.775.547 KM, što je izvršenje plana od 115,67 odsto.

Vrhovac je napomenuo da je IRB od osnivanja do sada iz sredstava fondova kojima upravlja u HoV uložila ukupno 601.557.084 KM.

“Od toga najveći iznos je uložen u korporativne HoV /obveznice i akcije/ i to 335.392.817 KM, zatim u državne obveznice 192.585.987 KM i municipalne obveznice 73.578.280 KM”, naveo je Vrhovac.

MJERE IRB VAŽNE ZA PRIVREDNI OPORAVAK

Vrhovac je podsjetio da su korisnici sve do polovine 2021. godine mogli da koriste mjere IRB-a, koje su kreirane početkom pandemije virusa korona i uključuju korišćenje moratorijuma na otplatu ili grejs period od tri do šest mjeseci.

On je dodao da je ove mjere u dosadašnjem periodu iskoristilo 504 korisnika kreditnih sredstava IRB-a od kojih su 203 fizička, a 301 pravna lica.

“Pravnim licima dostupna je i dalje mjera produženja roka otplate kredita do 60 mjeseci i uvođenje dodatnog grejs perioda do 24 mjeseca. U narednom periodu ostaje na snazi smanjena izlazna kamatna stopa na 0,5 procentnih poena za kreditnu liniju za početne poslovne aktivnosti, mikrobiznis u poljoprivredi, poljoprivredu i za preduzetnike i preduzeća, a za kreditnu liniju jedinicama lokalne samouprave na nivou od 0,3 procentna poena”, rekao je Vrhovac.

On je istakao da sve ove mjere treba da utiču na jačanje likvidnosti privrede, očuvanje radnih mjesta i vraćanje na predkrizni nivo poslovnih ciklusa, te da dodatne mjere IRB-a, s ciljem podsticanja bržeg oporavka ekonomije Srpske, uključuju i obezbjeđivanje dodatnih sredstava u iznosu od preko 40 miliona KM kroz kreditni aranžman sa Svjetskom bankom.

“Ta sredstva su prevashodno namijenjena ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom u poslovanju domaćih preduzeća, kao i za stimulisanje preduzetništva i preduzetničkih poduhvata, ženskog preduzetništva i privredne aktivnosti u nerazvijenim opštinama Srpske. Ova sredstva su postala raspoloživa za pomenute korisnike u trećem kvartalu prošle godine, a očekujemo da će u većem broju biti povučena”, rekao je Vrhovac.

ULOGA STAMBENIH KREDITA U DEMOGRAFSKOJ OBNOVI

On je precizirao da je IRB, zaključno sa 28. decembrom prošle godine, plasirala 8.862 stambena kredita u iznosu od 590.626.487 KM i 83 stambena kredita finansirana iz sredstava zajma Razvojne banke Savjeta Evrope /CEB/ u iznosu od 5.335.802 KM.

U otplati je, kaže Vrhovac, trenutno 6.965 kredita u ukupnom iznosu od 492.633.812 KM i 72 stambena kredita finansirana iz sredstava zajma CEB u iznosu od 4.600.517 KM.

On je naveo da je IRB od 2008. godine i pokretanja programa stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova postala prepoznatljiva po povoljnim stambenim kreditima koji imaju važnu ulogu o demografskoj obnovi Srpske.

“Kada smo pokrenuli program, kamate za ove kredite bile su iznad devet odsto. IRB je tada izašla sa kamatom od šest odsto i poslovne banke su počele da snižavaju svoje kamatne stope. Trend smanjenja kamatnih stopa nastavili smo u narednom periodu, tako da trenutno naša prva grupa mladih visokoobrazovanih bračnih parova ima kamatnu stopu od tri odsto”, rekao je Vrhovac.

Dodaje da je rok otplate 25 godina i maksimalan iznos od 150.000 KM, s tim da IRB u saradnji sa Vladom Srpske, Ministarstvom porodice, omladine i sporta subvencioniše dodatno jedan odsto kamate na stambene kredite za mlade bračne parove.

Vrhovac je izrazio zadovoljstvo što su se u ovaj proces uključile brojne lokalne zajednice, navodeći primjer Prijedora koji iz budžeta sa još jedan odsto subvencioniše IRB stambene kredite za mlade bračne parove.

“Tako da kamata od tri odsto, uz te dvije subvencije /resorno ministarstvo i Prijedor/ u konačnici za naše građane izađe jedan odsto. Na taj način želimo da naši mladi bračni parovi i mladi ljudi ostanu, a najprije će to uraditi ako kupe svoju prvu stambenu jedinicu i zaposle se. U tom slučaju oni vjerovatno planiraju budućnost u Srpskoj. Tu je naša uloga”, rekao je Vrhovac.

On je naveo da se na tom planu povoljna sredstva IRB daju i kada je riječ o porodicama poginulih, RVI, nestalih, višečlanim porodicama, samohranim roditeljima sa troje ili više djece.

“Ne bavimo se stambenim kreditima na način kako to rade poslovne banke – tržišno, da zarade i ostvare veliki prinos. Idemo ciljano prema grupama koje su najugroženije i koje su nama u Srpskoj najbitnije da ostanu, a to su svakako mladi visokoobrazovani kadrovi”, naveo je Vrhovac.

AFIRMACIJA SRPSKE KAO POŽELJNOG MJESTA ZA INVESTIRANJE

Kada je riječ o aktivnostima u vezi sa ranije održanom Prvom investicionom konferencijom IRB “Mogućnosti i izazovi privrednog razvoja Republike Srpske”, Vrhovac je rekao da su uspostavili poseban sektor za promociju stranih ulaganja, koji je već počeo pripremu investicionih profila lokalnih zajednica, sa namjerom da u ovoj godini bude izrađen i sveobuhvatni Investicioni profil Srpske.

“Na ovaj način želimo povećati interes stranih investitora za domaću ekonomiju i pružiti im pravovremene i pouzdane informacije za realizaciju njihovih poslovnih planova u Srpskoj. Banka je preduzela i aktivnosti na povećanju informisanosti lokalnih zajednica i poslovnih subjekata o dostupnosti bespovratnih sredstava iz evropskih fondova i od drugih donatorskih institucija u BiH”, rekao je Vrhovac.

On je najavio da bi u prvom kvartalu ove godine trebalo da bude dostupna nova baza podataka IRB-a o objavljenim javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava u Srpskoj i BiH, s ciljem da preduzetnicima, preduzećima, poljoprivrednicima i lokalnim samoupravama na jednom mjestu budu dostupne sve potrebne informacije o ovom izvoru finansiranja.

“Plan je da IRB u narednom periodu pomenutim ciljnim grupama obezbijedi i stručne usluge pripreme konkurentnih projektnih prijedloga, uključujući pomoć prilikom njihovog pisanja i implementacije odobrenih projekata”, rekao je Vrhovac.

On ukazuje da će otvaranje kancelarija IRB-a po regijama Srpske olakšati korisnicima kontakt sa ovom bankom i dobijanje informacija o aktivnostima i finansijskoj ponudi, te omogućiti još bolji uvid u potrebe privrede i stanovništva.

“Sve ovo vodiće dodatnom unapređenju rada i prilagođavanju poslovanja IRB-a aktuelnim tokovima ekonomskog i društvenog života u zemlji i okruženju”, rekao je Vrhovac.

Kada je riječ o ovogodišnjem radu Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske, Vrhovac je rekao da su u okviru stalnih poslova planirane redovne aktivnosti ažuriranja baze podataka o nekretninama i potraživanjima, saradnja sa angažovanim advokatima, preduzećima, relevantnim institucijama u Srpskoj, FBiH, BiH i institucijama u državama potpisnicama sporazuma o pitanjima sukcesije.

Osim toga, kaže Vrhovac, planirano je i utvrđivanje stanja nekretnina iz pasivnog podbilansa, utvrđivanje njihove vrijednosti od Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, kao i prodaja najmanje pet nekretnina /u FBiH, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji/ vrijednosti nekoliko miliona KM, kada se za to stvore uslovi, a eventualno i davanje u zakup određenih nekretnina.

Vrhovac je dodao da se u ovoj godini na tom planu planira i vršenje naplate potraživanja, te da se po ovom osnovu očekuje prihod od oko 985.000 dolara.

(Srna)