Biznis 28.04.2017.

Vrijedni ste i aktivni? Podnesite zahtjev za novčanu pomoć!

ČITANJE: 2 minute

Raspisan je javni poziv za prijavu projekata udruženja građana, koji će se sufinansirati iz budžeta Grada Banja Luka u 2017. godini.

Javni poziv, je otvoren do 19.  maja, a odnosi se na projekte iz sljedećih oblasti:

Socijalna uključenost i smanjenje siromaštva,

Unapređenje socijalnog uključivanja lica sa invaliditetom (projekti u skladu sa ciljevima Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u gradu Baljaluci za period 2014-2019. godine),

Društvena briga o djeci (projekti u skladu sa ciljevima iz Akcionog plana za djecu grada Banjaluka za period 2016-2020. godine),

Prevencija maloljetničkog prestupništva (projekti u skladu sa ciljevima Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Banjaluci za period 2015-2017. godine),

Edukacija i osnaživanje udruženja građana za pisanje projektnih prijedloga.

Projekte treba realizovati na području grada Banjaluke do kraja 2017. godine, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznose – od 1.000 do 5.000 KM. Udruženje može prijaviti samo jedan projekat na javni poziv.

Na ovaj  javni poziv mogu se prijaviti udruženje građana koje je registrovano u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa i koje ima sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banjaluka.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku Grada Banjaluka, putem Prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za  prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz Budžeta Grada Banjaluka u 2017. godini, pozivom na broj:10-6-225/17,  ili  putem pošte – preporučeno, na adresu: Grad Banjaluka, Gradska uprava, Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka.

Sve informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti kod samostalnog stručnog saradnika za udruženja građana i volonterski rad, putem broja telefona: 051/244-444, lokal 718, ili direktno – u kancelariji broj 26.

Kompletan Javni poziv, sa spiskom potrebnih dokumenata, preuzmite na zvaničnoj stranici grada Banjaluka: ovdje

(Blmojgrad.com)