Vijesti 27.11.2018.

VSTS: Podrška kampanji u borbi protiv nasilja nad ženama

ČITANJE: 2 minute

Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ BiH može dati značajan doprinos unapređenju položaja žena žrtava nasilja u kontaktu sa pravosuđem i tako se pridružiti naporima drugih institucija i organizacija civilnog društva u osiguravanju života bez nasilja i diskriminacije, rekao je danas predsjednik ovog savjeta Milan Tegeltija.

Tegeltija je podsjetio da se današnja sjednica Savjeta održava u periodu kada je u svijetu i u BiH u toku kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koju obilježava 1.700 organizacija u više od 100 država.

Kampanja, koja je počela 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, biće završena 10. decembra – Međunarodnim danom ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.

U kontekstu promocije aktivizma, Tegeltija je rekao da žele da podsjete javnost i pravosudnu zajednicu da Savjet podržava borbu protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja koje se svakodnevno dešava, uključujući nasilje u porodici, silovanje i seksualno uznemiravanje, te istakao da ovaj savjet osuđuje kršenje osnovnih ljudskih prava koja su priznata Ustavom i zakonom.

“Nasilje nad ženama prepoznato je kao globalni problem o kojem se sprovode brojna istraživanja, a značajni napori ulažu se u prevenciju. Smatram da je rodno zasnovano nasilje neprihvatljivo, te da o ovom problemu treba javno govoriti, kao i da je krucijalan preduslov za njegovo konačno rješavanje međusobna saradnja svih relevantnih aktera”, rekao je Tegeltija.

On je istakao da se ta saradnja odnosi kako na nadležne institucije na nivou BiH, tako i relevantne organizacije civilnog društva, ali i primjenu međunarodnih dokumenta koje je BiH ratifikovala i koji, kao takvi, imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.

Tegeltija je naglasio da VSTS posljednjih godina ulaže značajne napore, te da u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza”, kojeg finansira Vlada Švedske, sprovodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pružanju podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa, uključujući žene žrtve nasilja u kontaktu sa pravosuđem.

(Srna)