Vijesti 09.12.2015.

Za 11 mjeseci otkrivena 392 koruptivna djela

ČITANJE: 2 minute
POLICIJA
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske saopštilo je da su za 11 mjeseci ove godine otkrivena 392 krivična djela koruptivnog karaktera i podnesena 244 izvještaja nadležnim tužilaštvima protiv 339 lica.

Broj ovih krivičnih djela u posmatranom periodu u odnosu na isti period prethodne godine veći je za 21,7 odsto, broj izvještaja za 19,6, a broj prijavljenih lica za 11,9 procenata, podaci su MUP-a Republike Srpske.

Najčešće je riječ o zloupotrebi službenog položaja, pronevjeri, nesavjesnom radu u službi, falsifikovanju ili uništavanju službene isprave, a evidentirano je i osam krivičnih djela primanja mita i 15 krivičnih djela davanja mita, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Iz resornog ministarstva poručuju da su opredijeljeni za borbu protiv korupcije, koja se ogleda u predlaganju i radu na donošenju zakonskih rješenja u ovoj oblasti i sprovođenju istraga, kao i uvođenju određenih novih tehničkih rješenja kojima se smanjuje kontakt između stranke i zaposlenog radnika.

U prilog opredijeljenosti za borbu protiv korupcije i drugih nepravilnosti u radu policijskih službenika, govori i činjenica da je iz Ministarstva, zbog vođenja istrage ili krivičnog postupka za koruptivna krivična djela, privremeno udaljeno 12 policijskih službenika.

Kada je riječ o strateškim okvirima u borbi protiv korupcije, MUP Republike Srpske izradio je prošle godine sopstveni Plan integriteta i za predstavnike drugih institucija pružao obuku za njegovu izradu i sprovođenje.

U MUP-u podsjećaju i na Dinamički plan integriteta za ovu godinu, kojim su sve organizacione jedinice, na osnovu prethodno utvrđenih korupcionih rizika, definisale 78 planiranih mjera za smanjenje rizika, od čega je realizovano više od 90 odsto, a u toku je izrada Dinamičkog plana integriteta za 2016. godinu.

Posljednjom nabavkom stacionarnih radara, te radara koji, osim ručne upotrebe, mogu raditi automatski, nastoji se umanjiti uticaj policijskih službenika na evidentiranje saobraćajnih prekršaja, a u obavljanje drugih policijskih poslova sve više se uvode i drugi digitalni uređaji, čiji rezultati u najmanjoj mogućoj mjeri zavise od ljudskog faktora, te se tako smanjuje i rizik od koruptivnih djela.

U MUP-u kažu da su vlastitim stručnim i finansijskim kapacitetima u septembru prošle godine pokrenuli interaktivnu internet aplikaciju “Prijavi korupciju”, posredstvom koje je do danas prijavljeno 119 koruptivnih djela i drugih nepravilnosti u radu državnih službenika, od kojih je 20 prijavljeno uz ostavljanje ličnih podataka prijavioca, a 99 anonimno.

Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva korupcije i drugih nepravilnosti, 11 prijava je okončano osnovano, dok je po 38 prijava postupak u toku.

Aplikaciji je moguće pristupiti putem sajtova svih ministarstava Vlade Republike Srpske, a MUP je otvoren da ovu aplikaciju razvija i na internet-prezentacijama drugih javnih institucija i ustanova na lokalnom nivou.

MUP apeluje da građani, ukoliko imaju saznanja da je izvršeno neko koruptivno krivično djelo, prijave to na telefonski broj 122, dolaskom u najbližu policijsku stanicu, te pomoću internet-aplikacije.

(Agencije)