Vijesti 08.10.2015.

Za Islamsku državu bore se 24 državljanina Srbije

ČITANJE: 3 minute
islamska-drzava
Na ratištima u Siriji i Iraku sada se nalaze 24 punoljetne osobe iz Srbije koje su se priključile Islamskoj državi, kao i oko desetoro djece.

Ovaj podatak saopšten je danas u Sarajevu na konferenciji “Strani teroristički borci – izazovi za jugoistočnu Evropu”. Prema raspoloživim podacima, među njima je najviše muškaraca uzrasta od 20 do 30 godina i nekoliko žena.

Najveći broj tih ljudi, saopšteno je na skupu, dolazi sa područja Raške, na ratištu je i grupa Roma iz okoline Smedereva, jedna porodica iz Beograda i troje ili četvoro Albanaca sa juga Srbije.

Među njima je najveći broj Bošnjaka, zatim Roma i Albanaca.

Najviše ljudi otišlo je iz Srbije u jesen 2013. godine, kad je nekoliko porodica iz Raške, Beograda i Smedereva otišlo u Siriju, navedeno je na konferenciji.

Prije toga su na ratišta uglavnom odlazili pojedinci, a mnogi su se poslije tri mjeseca provedenih u tim zemljama vraćali u Srbiju.

Bilo je slučajeva da državljani Srbije odu u Siriju iz inostranstva, gdje su bili na studijama ili su radili.

Većina građana na strana ratišta odlazi iz ideoloških razloga ili uvjerenja da se bore za pravdu i istinu.

Pojedinci bježe od teške finansijske situacije, misleći da ih u Islamskoj državi čeka dobar život i visok standard, koji, vjeruju, nikad u Srbiji ne mogu dostići.

Strani borci najčešće iz Srbije putuju autobusima do Istanbula, nakon toga na jug Turske, odakle prelaze preko granice, dok porodice najčešće putuju privatnim automobilima.

Prvi državljanin Srbije otišao da se bori u Siriju krajem 2012. godine i, prema dostupnim informacijama, još je živ.

Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, kako je rečeno na konferenciji, ne postoji standardizovani set alata za procenu koliko ima stranih boraca u toj zemlji, ali je locirano nekoliko faktora koji utiču na odluku.

Prije svega to je socijalno-ekonomski status, zatim nivo obrazovanja i religija. Iz BiH odlaze oni koji ostavljaju cijele porodice za sobom, a poznat je samo jedan slučaj žene koja se udala za muškarca iz Sirije i sad je aktivni učesnik u borbama.

Prosjek godina muškaraca koji odlaze na ratišta je 32 godine, dok je kod žena prosjek godina 22, a regrutovani su najčešće putem društvenih mreža.

U prethodne četiri godine, oko 220 osoba iz BiH otišlo je na strana ratišta, 46 je poginulo, a vratilo se 50 ljudi. Trenutno je u Siriji 120 ili 130 državljana BiH.

U Albaniji je u 2015. godini broj stranih boraca opao, a postoji i određeni broj ljudi koji su se vratili u zemlju i sa sobom donijeli set veština, koje ne koriste nužno za treniranje ili regrutaciju drugih osoba.

Internet i društvene mreže su i u Albaniji jedan od glavnih izvora propagande.

Hrvatska i Rumunija su, rečeno je na konferenciji, tranzitne rute i problem stranih terorističkih boraca u tim zemljama nije izražen.

Dvodnevna međunarodna konferencija “Strani teroristički borci – izazovi za jugoistočnu Evropu”, koja je danas završena, okupila je više od 100 stručnjaka iz oblasti bezbjednosti i borbe protiv terorizma, diplomate, kao i predstavnike akademske zajednice i nevladinog sektora.

Konferenciju su organizovali Misija OEBS-a u BiH, Centar za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC) i Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

(Agencije)