Vijesti 29.12.2015.

Za izgradnju infrastrukturnih objekata 2,350 miliona KM

ČITANJE: 2 minute
Infrastruktura banjaluka
“Oktan promet”, u vlasništvu poslanika Vojina Mitrovića, dobio je danas podršku Skupštine grada za izmjenu Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra, a koji planira da u naselju Lazarevo gradi pumpu.

Podsjećamo, ovaj prijedlog na novembarskom zasjedanju Skupštine grada nije dobio potrebnu većinu, ali juče jeste.

Opozicija je predlagala da ova tačka bude povučena sa dnevnog reda, ali to nije usvojeno. Iako je inicijativa prošla, zasad je gradanja pumpe neizvjesna.

Gradonačelnik Slobodan Gavranović rekao je da Mitrović neće moći dobiti potrebne dozvole jer je zemljište u sudskom sporu zbog neriješenih imovinskih odnosa.

-Da  li će to zemljište ostati u vlasništvu gospodina koji je podnosilac inicijative ili će ono biti vraćeno gradu, to je ostavljeno da vrijeme pokaže. Ova odluka ne utiče na rješavanje vlasničkih odnosa i ako se desi da se gradu vrati zemljište, ono će samo imati veću vrijednost imajuću u vidu vrijednost objekta koji bi se tu nalazio- rekao je Gavranović.

On je dodao da  na toj lokaciji niko ne može da ostvari pravo građenja dok se ne završi sudski proces, te da ima obavještenje pravobranioca da ne treba izdavati građevinsku dozvolu.

Odbornička grupa Ujedinjene Srpske prilikom glasanja za ovo tačku odlučila je da bude uzdržana jer se nisu, kako kaže Milenko Jaćimović, htjeli svrstati ni u jedan blok, dok je za ovaj prijedlog glasalo 19 odbornika, a šest bilo protiv.

-Kao što je ugovor ‘Toplane’ sa ‘Higatom’, tako će biti i sa ovim regulacionim planom, a na kraju neće ispaštati oni koji su donosili odluke, već građani- rekao je Aleksandar Petković, odbornik SDS-a.

Na 41. sjednici, između ostalog, usvojen je i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2016. kojim su planirana sredstva u iznosu od 15,913 miliona KM, te Program uređenja građevinskog zemljišta.

Prema programu ZKP, za investiciono održavanje, modernizaciju i rekonstrukciju gradskih saobraćajnica, trotoara i trgova predviđeno je 1,2 miliona KM, za investiciono održavanje i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih puteva predvideno je 1,050 miliona KM, a za investiciono održavanje mostova 300. 000 KM.

Programom uređenja građevinskog zemljišta za ove namjene je predviđeno ukupno 4,983 miliona KM, prema kojem je za pribavljanje zemljišta za izgradnju infrastrukturnih objekata predvideno 2,350 miliona KM, za izgradnju saobraćajnica i mostova 700.000 KM, izgradnju vodovodne mreže na gradskom području 600.000 KM, izgradnju kanalizacije 350.000, te za pripremanje i opremanje zemljišta stambenih i drugih objekata 300.000 KM.

Gavranović je rekao da će za neke stavke, poput kanalizacionog sistema, tražiti dodatna sredstva.

(NN)