Vijesti 31.12.2018.

Za pet dana do građevinske dozvole

ČITANJE: 1 minuta

Od 1. januara, svi kompletirani zahtjevi za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola moraće biti riješeni u roku od pet dana od prijema zahtjeva.

Prema današnjem nalogu gradonačelnika Igora Radojičića, nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje dužno je da ove zahtjeve rješava u navedenom roku. Ovaj nalog primjenjivaće se na sve zahtjeve zaprimljene nakon 1. januara 2019. godine.

Po nalogu, nekompletni zahtjevi, odnosno oni predmeti u kojim nedostaje propisana dokumentacije, neće biti uzimani u razmatranje sve do kompletiranja zahtjeva.

Pravilnikom o reorganizaciji Gradske uprave, predviđeno je da roku od tri dana ovlašćeni službenik mora da provjeri potpunost dokumentacije, te ukoliko je nepotpuna obavijesti podnosioca zahtjeva.

Nakon kompletiranja zahtjeva, službenik je dužan da u roku od pet dana izda lokacijske uslove ili građevinsku dozvolu.

U okviru Odjeljenja za prostorno uređenje vodiće se evidencija o eventualnim prekoračenjima rokova i o tome dostaviti izvještaj gradonačelniku.