Vijesti 09.01.2018.

Za saobraćaj i privredu 300.000 maraka

ČITANJE: 1 minuta

U budžet grada u ovoj godini očekuje se da bude uplaćeno 300.000 KM, koji će biti iskorišćeni za izgradnju saobraćajnica i mostova, te subvencije za privredu.

Ova sredstva biće uplaćena po osnovu naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije.

U skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, privredna društva koja proizvode električnu energiju korišćenjem hidroakumulacionih objekata plaćaju naknadu u budžete jedinica lokalne samouprave na čijem području su izgrađeni ti objekti.

Kontrolu obračuna i uplate ovih naknada vrši Poreska uprava RS.

Radenko Komljenović, načelnik Odjeljenja za privredu, kazao je da se ova namjenska sredstva koriste u skladu sa godišnjim pogramom utroška sredstava od naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, koji usvaja skupština jedinica lokalne samouprave za narednu godinu.

“Na bazi prikupljenih sredstava u prošloj godini za navedene namjene na računu javnih prihoda u budžetu grada za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM”, istakao je Komljenović.

Naglasio je da od ovog iznosa za izgradnju saobraćajnica i mostova je planirano 60 odsto, odnosno 180.000 KM, a za subvencije za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika i preduzetnika preostalih 40 odsto, odnosno 120.000 KM.

“Realizaciju utroška sredstava ostvarenih po osnovu ovih naknada vršiće Odjeljenje za saobraćaj i puteve prema Programu uređenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu i Odjeljenje za privredu prema Programu subvencija koji će donijeti Skupština grada”, kazao je Komljenović.

(Nezavisne)