Vijesti 16.11.2018.

ZA STRANE STUDENTE Godina na Medicinskom fakultetu poskupila na 4 000 KM

ČITANJE: 5 minuta

Školarina za strane studente na Medicinskom fakultetu ove godine povećana je na 4 000 KM, a to im je rečeno tek u oktobru kada upisuju novu akademsku godinu.

Studenti smatraju da ovo povećanje krši ugovore o studiranju koje su potpisali prilikom upisa. Na matičnom fakultetu i Univerzitetu primjedbe studenata za sada se ignorišu.

Cijene školarina za strane studente na Medicinskom fakultetu povećane su ove godine na 4 000 KM, a nije razjašnjeno zašto se tačno školarina drastično povećava, na koga se povećanje tačno odnosi, zašto ne važe ugovori o upisu, ni zašto studenti koji nisu brucuši nisu na vrijeme obaviješteni o velikom povećanju troškova, ako ono važi i za njih.

Kao razlog povećanja cijene na 4 000 KM navodi se “izjednačavanja školarine sa ostalim samofinansirajućim studentima”, a tu se misli na one koje su ostali ”ispod crte” ali ipak mogu da upišu Medicinski fakultet – ako plate pomenutu cifru.

”Strani” studenti potvrđuju da im je na duplo povećanje troškova ukazano “pet do 12” u prošlom mjesecu u vrijeme kada se upisuje godina i na taj način im je ostavljen samo izbor “uzmi ili ostavi” što nije ni fer ni akademski.

– Do početka upisnog roka (15.10.) rukovodstvo našeg fakulteta tvrdilo je da se radi samo o brucošima da bi nam tek 19.10, stigla službena potvrda prodekana za nastavu da se radi o svim stranim studentima, i da se obratimo rektoru s dodatnim pitanjima – objašnjavaju studenti Medicinskog fakulteta.

Nakon žalbe studenata Studentski parlamet početkom oktobra sastavio je dopis za Upravni odbor Univerziteta sa zahtjevom da se izmijeni troškovnik Univerziteta za akademsku 2018/2019 godinu u dijelu koji se odnosi na visinu školarine za strane studente na prvom ciklusu studija na Medicinskom fakultetu.

U dopisu se detaljno navode koraci koji su doveli do takvog troškovika, kojeg je Upravni odbor usvojio u julu ove godine, te se moli Upravni odbor da razjasni dileme.

– Ostaje nejasno kako se od prvobitnog prijedloga Medicinskog fakulteta, da se školarina za studente koji su strani državljani (generacija 2018/2019 – brucoši) poveća sa 2.000 KM na 4.000 KM radi izjednačavanja školarine sa ostalim samofinansirajućim studentima, došlo do prijedloga da se školarina poveća za sve studente sa stranim državljanstvom. Studenti nisu prethodno obaviješteni o povećanju školarine što smatramo nedopustivim. Takođe, smatramo da ne postoji razumno obrazloženje i opravdanje za ovo povećanje školarine, te da je u potpunosti neosnovano.

Strani studenti smatraju da ovo povećanje krši ugovore o studiranju koje su potpisali pri upisu,u kojima se navode prava ugovorenih strana. U ugovorima piše da su prava i obaveze ugovornih strana utvrđene između ostalog, Odlukom o visini školarine za školsku godinu u kojoj je ugovor potpisan. Studenti su zbog ovog odlučili da konsultuju pravnike, a u krajnjem slučaju i advokate.

U starijim ugovorima stoji po kojem troškovniku student pristaje upisati fakultet te da ugovorena prava važe do trenutka prestanka studiranja.

– Sada je cijena 4 000KM i mnogi odustaju jer ne mogu da plate. Ima dosta situacija gdje su brat i sestra student, a to je 8 000 KM! Rektor i dekan odbijaju razgovor. Mi smo potpisali ugovore 2011. Godine na 1 200KM da bi raslo na 2 000, a evo sad 4 000. Poručeno nam je da u poređenju s fakultetima u okruženju imamo najnižu cijenu studiranja i da su svi drugi podigli iznose, konkretno su spomenuli primjer Sarajeva.

Međutim, napominjemo, svi ti fakulteti u okruženju su podigli školarine samo brucošima, što je u potpunosti u skladu sa zakonom pošto brucoši prilikom upisa pristaju ili ne pristaju na navedene iznose. Nama se školarina mijenja svake godine “pet do 12” u oktobru, kad više nemamo priliku reagovati, prebaciti se negdje drugo i slično. Ako je sve po zakonu zašto nam niko ne otvara vrata i ne pristaje na razgovor – pitaju se studenti.

U međuvremenu, početkom novembra zasjedao je Upravni odbor Univerziteta gdje je ovaj problem samo spomenut i njegovo razrješenje je odgođeno. Upravni odbor je tek sada upoznat sa dopisom Studentskog parlamenta, ali ne i sa ugovorima koje imaju studenti pa je odluka za sada odgođena, odnosno, povećanje troškova je i dalje na snazi.

Upravni odbor je zatražio da se dostave i ugovori studenata i da se vidi šta piše u njima pa da se onda opet zakaže sjednica i da se ponovoј raspravlja (vjerovatno sljedećeg mjeseca).

Sličan scenario odigrao se u oktobru 2015. godine kada su takođe u posljednji čas stigla obavijest da se cijena poveća na 3 000 KM. Međutim nakon pobune studenata „stranaca“ tadašnji rektor Stanko Stanić vraća školarinu na stari iznos.

Na pitanja koja smo uputili Univerzitetu, odgovoreno nam je da se obratimo Medicinskom fakultetu. Tamo je ‘’loptica vraćena’’, pa nam je rečeno da troškovnik donosi Upravni odbor Univerziteta i da treba da pitamo njih.

Tada je stigao odgovor, bez komentarisanja primjedbi koje su uputili studenti.

– Prema Troškovniku Univerziteta u Banjaluci za akademsku 2018/19. godinu, a koji je usvojio Upravni odbor Univerziteta u Banjaluci, cijena školarine za strane studente na prvom ciklusu studija iznosi 4 000 KM. Riječ je o visini školarine za studijske programe prvog ciklusa studija Medicinskog fakulteta: integrisane studije medicine, stomatologije i farmacije. Visinu školarine predlaže nastavno – naučno vijeće fakulteta, a usvaja Upravni odbor Univerziteta. Ugovorom o studiranju definisana su prava i obaveze, kao i izmjene odluke o visini školarine – navodi se u odgovoru Univerziteta.

Studenti poručuju da će istrajati u svojim zahtjevima da se troškovnik koriguje te se pitaju hoće li biti primorani svake godine pristajati na nove cijene školarine u posljednji čas, bez pravovremenog obavještenja.

(mondo)