Magazin 18.08.2015.

Za vantjelesnu oplodnju obezbjeđeno 15.000 KM

ČITANJE: 1 minuta

vantjelesna oplodnja

Javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije – vantjelesne oplodnje otvoren je do 1. septembra.

– Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći može se ostvariti ako su ispunjeni  sljedeći  uslovi: da žena nije starija od 42 godine, da ima prebivalište na području grada Banjaluke u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs i da joj je, u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na dvije procedure asistirane reprodukcije – vantjelesne oplodnje na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a da iste nisu uspjele- saopšteno je iz Gradske uprave.

Zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, može da se dostavi lično – na protokol u kancelariju broj 16 Gradske uprave (šalter 1 ili 2), ili putem pošte, na adresu: Grad Banjaluka – Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg Srpskih vladara br.1, 78 000 Banjaluka.

Za dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odjeljenju za društvene djelatnosti putem telefona broj 244-444, lokal 701 i 702, ili direktno u kancelariji broj 22, u prizemlju zgrade Gradske uprave.

Podsjećamo, grad Banjaluka je od 2009. do 2014. godine iz budžeta za podršku pronatalitetnoj politici izdvojio ukupno 230.000 KM, od čega za vantjelesnu oplodnju 201.300 KM.

Rebalansom budžeta za 2015. godinu obezbijeđeno je 15.000 KM za podršku pronatalitetnoj politici.

Prema podacima Odjeljenja za društvene djelatnosti, u proteklom petogodišnjem periodu primljen je ukupno 271 zahtjev za postupak vantjelesne oplodnje, a odobreno je 77 zahtjeva.