Vijesti 25.12.2018.

ZA VEĆINU KORISNIKA BESPLATNO Pravna pomoć za 7.500 Banjalučana

ČITANJE: 2 minute

Služba pravne pomoći za 11 mjeseci ove godine pružila je oko 7.500 usluga u vidu usmenih i pisanih pravnih savjeta, koje su za većinu korisnika besplatne.

U ovoj službi koja radi u sastavu Odjeljenja za opštu upravu, najviše se sastavi žalbi, i to na ostavinska rješenja, poništavanje testamenata i drugi pravni poslovi u vezi sa nasljeđivanjem. Među pruženim pravnim savjetima, brojni su oni koji se odnose na regulisanje imovinskih odnosa, te zahtjevi iz oblasti porodično-pravne zaštite.

– Pravna pomoć Gradske uprave ne pruža uslugu zastupanja građana na sudu ili pred drugim organima. Naime, ovlašćenje za zastupanje lica koji nisu u mogućnosti da sebi priušte advokate, te ostvarivanje njihovih prava i obaveza u Republici Srpskoj pripada isključivo Centru za pružanje besplatne pravne pomoći, koji je sastavni dio Ministarstva pravde Republike Srpske – kazala je načelnica Odjeljenja za opštu upravu Sanja Pavlović.

Prema njenim riječima, radi usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj samoupravi RS i Statutom Grada Banja Luka, na sutrašnjoj sjednici Skupštine Grada naći će se nova odluka o načinu i uslovima pružanja pravne pomoći građanima sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Grada Banja Luka.

Kako je istakla, građani koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Grada Banja Luka, pokreću postupak za ostvarivanje prava na pružanje pravne pomoći, koju pruža Služba pravne pomoći, podnošenjem zahtjeva, službeniku ovlašćenom za pružanje pravne pomoći.

– Po zahtjevu građana, Služba pravne pomoći postupa bez odlaganja. Savjeti se daju na licu mjesta, kao i pisani podnesci koji stranke dalje prosljeđuju nadležnim organima na postupanje – kazala je ona.

I prema novoj odluci, uz precizno navedene usluge i način pružanja pravne pomoći, plaćanja su oslobođene kategorije lica u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama i aktima Skuštine Grada, što uključuje porodice palih boraca, socijalno ugrožene kategorije lica, nezaposlena lica u vezi sastavljanja pismena za zaposlenje, invalidi i civilne žrtve rata za podneske u vezi sa školovanjem.

Služba pravne pomoći nalazi se u naselju Borik (Bulevar Živojina Mišića broj 29, u zgradi Titanik).