Vijesti 01.02.2019.

Zabranjena obuka vozača u vrijeme saobraćajnih „špiceva“

ČITANJE: 2 minute

Gradske vlasti zabranile su od danas obuku kandidata za vozače u centru grada i na drugim, važnijim saobraćajnicama, sa ciljem sprečavanja gužvi u vrijeme najvećih saobraćajnih „špiceva“.

Zabrana se odnosi isključivo na periode najvećih zagušenja u saobraćaju, odnosno od 07.30 do 08.30 časova i između 15.00 i 17.00 časova, saopšteno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Prema naredbi, u Aleji Svetog Save i Ulici kralja Petra I Karađorđevića, ubuduće je zabranjeno obučavanje i ispitivanje kandidata za vozače, u vremenu od 07.30 do 08.30 i od 15.00 do 17.00 časova, a koje predstavlja tzv. vršne časove u kojima se pojavljuju najeveća saobraćajna opterećenja.

Naredbom su utvrđene ulice u centralnoj zoni urbanog područja grada (Ivana F. Jukića, dio Kralja Alfonsa, Gajeva…), gdje je zabranjena obuka i ispitivanje kandidata za vozača, kao i ulice 12 beba, Sime Matavulja i Zdrave Korde, tj. ulice u kojima se nalaze Centar urgentne medicine i Služba hitne pomoći, čime se želi izbjeći mogućnost da se zbog obuke kandidata usporavaju vozila hitne pomoći.

I na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja, takođe je zabranjena obuka i ispitivanje kandidata. U Odjeljenju podsjećaju da na području Grada postoji dovoljan broj javnih parking prostora gdje se ne vrši naplata, te sa ovom regulativnom mjerom neće se uticati na sam kvalitet obuke.

– Naredba je donesena sa ciljem da se unaprijedi proces obuke vozača na području grada Banje Luke, a da ista ne utiče negativno na nesmetano odvijanje saobraćaja i smanjenje saobraćajne usluge – ističu u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Početna obuka  kandidata obavljaće se na novouređenom poligonu na prostoru između Bulevar Milutina Milankovića i Ulice Branka Perduva (kod Jelšingarada). Za ove potrebe, napravljen je poligon na površini od 3.500 kvadratnih metara.
Foto: arhiva
– To je prvi poligon sa kružnom raskrsnicom od montažnih elemenata, na kojoj će budući vozači steći prva iskustva i znanja o vožnji kroz kružne raskrsnice. Takođe, poligon omogućava obučavanje vozača za parkiranje, promjenu i držanje pravca unutar saobraćajne trake, poštovanje prava prvenstva i drugo – kažu u Odjeljnju.

Ovom naredbom je predviđeno da se obuka vozača za teretnjake i autobuse može vršiti i na usponima na Starčevici ili ulicama Marije Dimić i Njegoševa, a sve u cilju kako bi se budući vozači teretnih vozila i autobusa što kvalitetnije obučili.

– Navedene izmjene Naredbe su proizašle iz zajedničkih sastanaka i koordinisanih aktivnosti Odjeljenja za saobraćaj i puteve, Odjeljenja za inspekcijske poslove, Zavoda za obrazovanje odraslih pri Ministartsvu prosvjete i kulture RS i predstavnika auto-škola – zaključuju u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.