Vijesti 23.08.2018.

ZADOVOLJNA I POSLOVNA ZAJEDNICA Pri kraju izrada Strategije razvoja grada

ČITANJE: 2 minute

Strategijom razvoja Banje Luke za period 2018-2027. godine biće definisani pravci razvoja, vizija grada i projekti koji će se provoditi u narednih 10 godina, izjavio je gradonačelnik Igor Radojičić na današnjoj sjednici Partnerstva za razvoj grada.

Ističući da bi gradski parlament ovaj dokument trebao usvojiti do kraja godine, Radojičić je kazao da će izradom nove Strategije razvoja biti trasiran razvoj grada za narednih desetak godina.

On je istakao da je ovom strategijom definisana situaciona analiza, vizija i ciljevi grada.

– Nakon što su utvrđeni ciljevi, vizija i misija razvoja ušlo se u razradu četiri strateška cilja. Prvi podrazumjeva izgradnju povoljnog poslovnog okruženja, a drugi razvoj „zelenog“ grada, što uključuje ekološka pitanja, zaštitu životne sredine i razvoj infrastruktrue. Takođe, predviđen je razvoj „pametnog“ grada koji podrazumjeva modernizaciju različitih vrsta usluga. I na kraju, četvrti cilj definisao je razvoj društvenih djelatnosti kao što je zdravstvo, obrazovanje, sport, kultura i ostalo – rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, današnja sjednica predstavlja nastavak komunikacije sa  poslovnom zajednicom, nevladinim organizacijama, udruženjima i raznim institucijama gdje će se razmatrati sektorsko planiranje u okviru kojeg je predviđeno 216 projekata i mjera u okviru ova četiri cilja.

On je precizirao da sada slijedi faza pojedinačnog planiranja projekata kako bi u oktobru bio okončan rad na tekstu nacrta strategije, koji bi trebao biti upućen na usvajanje u Skupštinu grada.

Sa druge strane, predstavnici poslovne zajednice ističu da su od početka bili uključeni u izradu ovog dokumenta, ali i da je većina njihovih prijedloga prihvaćena.

– Vidljivo je da Grad po prvi put želi da kreira bolje uslove poslovanja ali i bolju saradnju sa poslovnom zajednicom – rekao je potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić.

On je podsjetio da je jedan od njihovih prijedloga bio poboljšanje uslova u srednjim školama za izvođenje praktične nastave, što je Gradska uprava prihvatila.

– Sa ciljem da dođemo do kvalitetnijih uslova za obuku učenika već je krenula realizaccija ovog projekta gdje je Grad izdvojio dio sredstava a dio poslodavci za opremanje škola- kaž