Politika 27.07.2020.

Zajednička komisija usaglasila budžet

ČITANJE: 2 minute

Zajednička komisija za usaglašavanje teksta Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, danas je u Sarajevu usaglasila tekst na način da u dalju parlamentarnu proceduru bude upućena verzija koja je ranije usvojena u Domu naroda parlamenta BiH.

Tekst Zakona o budžetu ranije su Predstavnički dom i Dom naroda usvojili sa različitim amandmanima.

Danas za 13.30 časova zakazana je hitna sjednica Predstavničkog doma na kojoj bi trebalo da bude razmatran Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je 15. jula podržao Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, sa jednim usvojenim amandmanom, koji se odnosi na obezbjeđivanje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, kojom je najviše pogođen Unsko-sanski kanton.

Tim amandmanom bilo je predviđeno 450.000 KM za migrantsku krizu, a za taj iznos bi bila smanjenja tekuća rezerva.

Međutim, Dom naroda parlamenta BiH je 21. jula usvojio prijedlog budžeta sa šest amandmana koje su uložili delegati iz reda hrvatskog naroda Lidija Bradara i Marina Pendeš /HDZ BiH/.

Jedna grupa amandmana odnosila se na to da se “briše” navedeni amandman koji je usvojio Predstavnički dom. Druga grupa amandmana tiče se dijela koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH, odnosno “briše” se izmjena u tom dijelu koju je usvojilo Predsjedništvo BiH.

Predsjedništvo BiH je 26. juna utvrdilo Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, sa izmjenama u tekstu Zakona o budžetu u dijelu koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH – Kapitalni izdaci, gdje se predloženi iznos umanjuje za 754.000 KM. Taj iznos sredstava se prebacuje u stavku na poziciju fonda za saniranje ekonomskih šteta.

Prethodno je Savjet ministara utvrdio Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH 2020. godine, kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom virusa korona.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi, a što je u odnosu na budžet iz 2019. godine više za 30.000.000 KM ili tri odsto. Servisiranje spoljnog duga iznosi 807.552.931 KM i manje je za 18,2 miliona KM ili dva odsto u odnosu na prethodnu godinu.

(Srna)

Oznake: budžet BiH