Biznis 15.03.2019.

Zajedničkim snagama protiv sive ekonomije

ČITANJE: 3 minute

Nastavak zajedničke borbe protiv sive ekonomije u Republici Srpskoj i zaštita prava radnika treba biti prioritet u narednom periodu, a sve sa ciljem daljeg jačanja Republike Srpske i boljeg socijalnog položaja njenih građana.

Zaključeno je to nakon sastanka predstavnika Poreske uprave RS, Inspektorata RS i Saveza sindikata RS, koji je održan danas u Banjaluci, a sa kojeg je poručeno da postoji spremnost kontrolnih organa u Republici Srpskoj da dosljedno provode sva ona zakonska rješenja o kojima se dogovore socijalni partneri (Vlada, sindikat i poslodavci) u Republici Srpskoj.

Na sastanku je bilo riječi i o kontroli obračuna i isplate bruto plata, sprečavanju zloupotrebe instituta najniže plate od strane određenog broja nesavjesnih poslodavaca, kao i o načinima borbe protiv sive ekonomije, te mogućnostima na koje ove tri institucije zajedničkim aktivnostima mogu poboljšati postojeće stanje.

Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, istakao je da će Poreska uprava RS u skladu sa svojim nadležnostima, zajedno sa drugim kontrolnim organima, i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim kontrolama čiji je cilj otkrivanje rada na crno, a sve sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u RS. On je naglasio da će ova institucija, kao kontrolni organ, i ubuduće dosljedno provoditi sva zakonska rješenja o kojima se dogovore socijalni partneri u RS.

Maričić je istakao i da je Poreska uprava RS veliki dio svojih aktivnosti usmjerila na suzbijanje sive ekonomije, ali i dodao da se borba protiv sive ekonomije ne zasniva samo na zabranama i inspekcijskim mjerama već podrazumijeva i različite aktivnosti šire društvene zajednice, te izrazio i očekivanje da građani, radnici i drugi pomognu kontrolnim organima u otkrivanju rada na crno, na način da će prijaviti sve nepravilnosti koje uoče ili kojima su izloženi.

Zoran Mikanović, glavni republički inspektor rada, istakao je da inspekciji rada dosljednu primjenu Zakona o radu značajno otežava nepostojanje kolektivnog ugovora, jer mnoge norme iz zakona upućuju upravo na kolektivne ugovore, a posebno u dijelu kontrole plata. Kolektivnim ugovorom bi preciznije bili definisani kriterijumi za obračun plata, visina koeficijenta, cijena rada, satnica i slično, što bi u velikoj mjeri spriječilo zloupotrebu instituta najniže plate, a inspektorima rada dalo instrumente i alate koji će im omogućiti efikasniji rad.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, rekla je da se postojeće stanje u ovoj oblasti treba mijenjati, te da borba protiv sive ekonomije u Republici Srpskoj mora biti jača, pa u tom smislu očekuje da imaju podršku kontrolnih organa u Republici Srpskoj. Navela je i da će Savez sindikata RS insistirati na izmjeni zakonskih rješenja, i potpisivanju kolektivnog ugovora, kako bi se spriječile zloupotrebe instituta najniže plate od strane određenog broja nesavjesnih poslodavaca, ali i kako bi se lakše mogle otkriti isplate plata na ruke.

Inače, u cilju borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije Inspektorat Republike Srpske i Poreska uprava Republike Srpske svakodnevno provode zajedničke aktivnosti, a u narednom periodu planirane su zajedničke kontrole neregistrovanih privrednih subjekata u cilju njihovog uvođenja u legalne tokove.

Oznake: Goran Maričić