Vijesti 06.07.2022.

Zakon o obnovljivim izvorima energije ocjenjuje Ustavni sud Republike Srpske

ČITANJE: 3 minute

Udruženje “Proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora” iz Banjaluke podnijelo je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova Zakona o obnovljivim izvorima energije.

Prema ovom zakonu proizvođač električne energije u postrojenjima koji ostvaruje pravo na tržišnu premiju odgovoran je za balansranje i plaća troškove balansiranja proizvodnje u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.

Iz Udruženja navode da je to u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske koji propisuje da zakoni, statuti i drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom.

“Članovi zakona narušavaju proizvodnju i potrošnju električne energije iz obnovljivih izvora suprotno cilju zakona, i u velikoj mjeri ugrožavaju  i dovode u pitanje samostalnost i nezavisnost postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora kako malih postrojenja tako i velikih. Dakle, sporno je ovlaštenje za Operatera podsticaja da obračunava i naplaćuje troškove debalansa koje snose proizvođači električne energije, a proizvođač plaća  troškove vlastitog debalansa koji se utvrdi.”, navode iz Udruženja.

Kako su pojasnili, troškovi debalansa pojedinog proizvođača su troškovi odstupanja ostvarene proizvodnje u odnosu na dostavljene dnevne rasporede rada na satnom nivou, i upravo u ovome Udruženje vidi kršenje Ustava kroz određene članove Zakona o obnovljivim izvorima energije.

“Prijedlog se podnosi sa ciljem ostvarivanja unapređivanja položaja proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora čija snaga je nepredvidiva, zaštite principa ustavnosti, u konačnom radi ostvarivanja principa vladavine prava i pravne države. Prekršen je i član 1. Protokola 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji garantuje pravo na imovinu, koji je nametanjem i ograničavanjem proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora kroz sistem ovlaštenja za naplatu i  obračuna debalansa, kao i njegovu visinu  kroz napred navedene članove povrijeđen”, ističu iz Udruženja.

Kako navode iz Udruženja, pojedini članovi Zakona o obnovljivim izvorima energije u velikoj mjeri grubo krše i narušavaju položaj proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora ne garantujući im ravnopravan položaj na slobodnom tržištu.

Samim tim se, kako kažu, i direktno krši i pravo na privatnu svojinu proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora.

“Operater sistema koristi svoju monopolističku poziciju i vrši obračun debalansa na način koji nije prihvatljiv proizvođačima električne energije jer je previsok i direktno ugrožava njihovo poslovanje, generalno položaj na tržištu namećući im obračun i obavezu plaćanja debalansa, ne vodeći računa o ukupnim okolnostima vezanim za proizvodnju električne energije koji su iz mjeseca u mjesec različiti, budući se radi o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora koji su nepredvidivi. Međutim, bez obzira na to obaveza plaćanja debalansa postoji ne cijeneći faktore koji utiču na proizvodnju električne energije. Na ovakav način se destimuliše proizvodnja električne energije i ne podržava se stav države da se 40% električne energije proizvede iz obnovljivih  izvora kao ekološki najčistije energije. Zanemaruje se značaj hidrocentrala, od ekonomskih u vidu plaćanja redovnih poreza i nameta – poreza na dobit,PDV-a, koncesionih naknada, naknada za vode i naknada za šume do zaštite ukupne životne sredine, tražeći plaćanje debalansa ne uvažavajući izvršene uplate prema budžetu RS”, kažu u Udruženju i dodaju da  ERS sanira sama sve svoje gubitke, a vlasnici mini hidrocentrala kao proizvođači električne energije nemaju takav položaj i trpe gubitke u kontinuiranom vremenskom periodu plaćajući  nesnosno visoke troškove balansiranja koje snose proizvođači električne energije.

“Na taj način se ne podržavaju i direktive Evropske unije koje je Republika Srpska prihvatila sa ciljem povećavanja udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora”, kažu iz Udruženja.

(A.M.)