Vijesti 15.11.2017.

Zakon o registru pedofila do kraja mjeseca u NSRS

ČITANJE: 2 minute

Stručna rasprava o Nacrtu zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece održana je danas u Vladi Srpske na inicijativu Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Nosilac ovog zakona je Ministarstvo pravde i njegovim donošenjem biće zaokružen sistem zaštite djece od bilo koje vrste nasilja u Srpskoj.

Uspostavljanjem registra pedofila i centra za podršku zlostavljanoj djeci obezbijediće zaštitu djece žrtava u ovoj oblasti, a predloženi nacrt ukazuje na obaveze lica u registru, zabranu bavljenja djelatnostima djecom, obaveze javljanja policijskim organima itd. je u redu, ali je rok od 10 godina kratak i stav ombudsmana je da on mora biti duži, istakla je ombudsman za djecu Srpske, Nada Grahovac.

Sanja Lovrić Radetić predsjednica Upravnog odbora društva psihologa Republike Srpske istakla je da je u proteklom periodu urađeno mnogo ne samo na mehanizmima spriječavanja nasilja nad djecom nego i u drugim oblastima, ovaj zakon jedan je od mehanizama prihvatljive društvene kontrole počinalaca ovakvih krivičih djela i on će omogućiti da profesionalci u sistemu zaštite djecu žrtve.

Јovo Marković načelnik jeedinice za policijsku podršku u MUP-u Republike Srpske istakao je da će registar pridonijeti da se ovakve stvari spriječe u velikom broju i on je u skladu sa evorpskim direktivama, standardima j deklaracijama.

U odnosu na dinamiku rada u NSRS zavisi i to kada će zakon da se nađe pred poslanicima, na sjednici vlade naći će se sutra, a pred poslanicima bi trebao biti na prvoj narednoj sjednici jer će još u novembru biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Od dinamike rada NSRS zavisi i datum konačnog formiranja registra.

Registar pedofila biće polujavan čime će biti zaštićena prava žrtava ovim zakonom a on će biti dostupan svim institucijama i ustanovama koje se bave radom sa djecom.

(RTRS)