Vijesti 23.01.2017.

Zamijenjena 103 poklopca šahtova i 88 slivnih rešetki

ČITANJE: 2 minute

Programom zajedničke komunalne potrošnje predviđeni su i poslovi na održavanju objekata za odvodnju, kao i hitne intervencije na tim objektima. Zamjena poklopaca kanalizacionih šahtova i slivnih rešetki obavlja se i u okviru investicionog održavanja gradskih saobraćajnica.

Tako su prošle godine zamijenjena ukupno 103 poklopca šahtova, 88 slivnih rešetki sa ramom, te sedam ramova i teških poklopaca sa kanalizacionih šahtova na asfaltnim i zelenim površinama.

– Takođe je obavljena sanacija betonske ploče na jednom kanalizacionom šahtu sa ugradnjom postojećeg rama i poklopca, dok su na deset sanirane betonske ploče sa ugradnjom novog rama i poklopca sa šarkama – rečeno je u Odjeljenju za komunalne poslove.

Prema podacima Odjeljenja, u 2016. godini je izrađen i po jedan novi kanalizacioni šaht na kolovozu, te na zelenoj površini. Obavljena je i sanacija postojećih šest šahtova na kolovozu.

– Izgrađeno je šest novih slivnika, te sanirano 15 sa zamjenom gusane rešetke. Kada su u pitanju kanalske rešetke, vršene su zamjene metalnih kanalskih rešetki sa i bez rama, te izrada nove kanalske rešetke u dužini od 31 metra. U okviru ovih poslova, takođe su izvođeni radovi na sanaciji postojećih kanalizacionih cijevi – istakli su u Odjeljenju za komunalne poslove.
Tokom godine vršeno je i ručno i mašinsko čišćenje šahtova, slivnika i kanalskih rešetki, te čišćenje i propiranje kanalizacionih cijevi.

Kada je riječ o zamjeni poklopaca i slivnih rešetki u okviru investicionog održavanja gradskih saobraćajnica, tokom 2016. godine oni su zamijenjeni u ulicama Dr Vojislava Đede Kecmanovića, na dijelu od ulice Save Ljuboje do Sime Miljuša, Srpskih ustanika, na dijelu od ulice Stevana Bulajića do Ognjena Price, zatim Radoja Domanovića, na dijelu od zapadnog tranzita do Ulice Muhameda Mehmedbašića, kao i u dijelu Bulevara Živojina Mišić, te Krajiškoj, Milana Radmana, Pave Radana i dijelu Vida Simurdžića.

Za sve ove radove, iz budžeta Grada je izdvojeno oko 342.000 KM.

Napominjemo da Grad održava šahtove oborinske kanalizacije, a da se na javnim površinama nalaze i šahtovi komunalnih preduzeća kao što su: „Toplana“, „Vodovod“, „Elektrokrajina“, itd.

Takođe napominjemo da se znatan obim gore navedenih poslova obavlja zbog otuđivanja pomenute opreme od strane neodgovornih pojedinaca, a čime se dovode u opasnost građani, kao i njihova imovina.

Mole se svi građani da ukoliko primijete da nedostaju poklopci na šahtovima, odnosno oštećenja na istim, da o tome obavijeste Odjeljenje za komunalne poslove putem broja telefona: 051/244-593 ili na e-mail: [email protected]