Vijesti 28.09.2015.

Završen projekat rekonstrukcije, sanacije i opremanja mjesnih kancelarija

ČITANJE: 3 minute
mz
Desetogodišnji projekat izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i opremanja mjesnih kancelarija na teritoriji grada Banjaluke uspješno je završen krajem avgusta.

Uz ove radove, istovremeno je izvršeno i elektronsko uvezivanje (putem linka) svih mjesnih kancelarija i Matične službe grada sa Centralnom bazom matičnih evidencija.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Slavko Tanasić podsjeća da je Odlukom o obrazovanju mjesnih kancelarija na teritoriji grada organizovano 16 mjesnih kancelarija, a to su mjesne kancelarije: Zalužani, Kola, Srpske Toplice, Piskavica, Borkovići, Stričići, Karanovac, Bočac, Saračica, Goleši, Dragočaj, Krupa na Vrbasu, Bronzani Majdan i MK Vrbanja, s tim što se u okviru MK Potkozarje obavljaju poslovi i za MK Šimići“

– Gradska uprava, u protekloj deceniji, radila je na približavanju usluga građanima po teritorijalnom principu, odnosno prema mjestu stanovanja, koji sada mogu brže i kvalitetnije dobiti tražene usluge bez nepotrebnog gubitka vremena i novca, radi dolaska u zgradu Gradske uprave – podsjeća Tanasić.
On je dodao da je u sklopu realizacije ovog projekta, izvršena izgradnja tri potpuno nova objekta za smještaj mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, a to su objekti u Srpskim Toplicama, Vrbanji i Borkovićima.

– U ostalim su sanirani i opremljeni postojeći objekti. Izvršeno je, takođe, opremanje računarskom i drugom opremom svih prostora mjesnih kancelarija, te njihovo uvezivanje sa Centralnom bazom matičnih evidencija. Na taj način omogućena je dvosmjerna komunikacija, razmjena podataka, kako između mjesnih kancelarija, tako i između mjesnih kancelarija i Centralne baze podataka – ističe Slavko Tanasić.

Tako je u svim mjesnim kancelarijama stvorena mogućnost povlačenja podataka iz matičnih evidencija iz Centralne baze, čime je omogućeno da građani mogu dobiti potreban izvod bez dolaska u zgradu Gradske uprave.

Isto tako, sada je moguće dobiti potrebne izvode iz svih mjesta na teritoriji Republike Srpske, pod uslovom da su podaci iz matičnih evidencija uneseni u Centralnu bazu na nivou Republike Srpske.

Da bi cijeli sistem mogao funkcionisati, u proteklom periodu izvršen je unos oko 400.000 podataka iz matičnih evidencija u elektronsku bazu, a pri kraju je i postupak provjere tačnosti (čekiranja) unesenih podataka.

Odsjek za poslove mjesne kancelarije je uzeo aktivno učešće u realizaciji aktivnosti organizovanog besplatnog izdavanja izvoda učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, čije je rođenje evidentirano u Matičnoj službi grada.

Obim i značaj poslova koji se obavljaju u mjesnim kancelarijama, najlakše je pratiti kroz redovan godišnji izvještaj o radu Odsjeka za poslove mjesnih kancelarija.

Tako je u 2014. godini izvršeno 214.179 poslova, koje možemo svrstati u 14 grupa, kao što su, npr. verifikacija podataka iz matičnih evidencija (113.000), poslovi ovjera potpisa, prepisa i rukopisa (47.000), izdavanje izvoda iz matičnih evidencija (24.600), poslovi provjere podataka iz matičnih evidencija (11.000), vjenčanja (385), i sl.

– Treba napomenuti da su svi stručni saradnici prošli dodatnu obuku za rad na verifikaciji podataka iz matičnih evidencija, uz redovne seminare i kontinuirane konsultacije vezane za primjenu važećih zakona i drugih propisa, a sve u cilju pružanja kvalitetne usluge našim građanima- zaključio je načelnik Tanasić.
U mjesnoj kancelariji obavljaju se sljedeći poslovi:

  • vode se matične knjige za područje mjesne kancelarije prema Odluci o obrazovanju mjesnih kancelarija;
  • vrši se unos u elektronsku bazu svih činjenica koje su predmet upisa u matične evidencije;
  • vrše se provjere podataka iz matičnih evidencija, po zahtjevima MUP-a RS i MUP-a Federacije BiH;
  • vrši se razmjena podataka sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH;
  • izdaju se uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, kao i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, na osnovu Zakona;
  • izdaju se izvodi iz MKR, MKV, MKU i KD iz baze podataka Matične službe Grada Banja Luka;
  • izdaju se radne knjižice i vodi njihov registar;
  • vrši se ovjera potpisa, prepisa i rukopisa;
  • obavljaju se poslovi u vezi sa izborima.

Radno vrijeme svih mjesnih kancelarija je od 8 do 16.00 časova.