Biznis 21.05.2021.

ZAVRŠEN SAMIT ENERGETIKE: Neophodni regionalni projekti da se iskoristi devet milijardi evra od EU

ČITANJE: 3 minute

Zemlje regiona treba da iskoriste devet milijardi evra od EU za regionalne projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, rekao je generalni direktor preduzeća “Elektroprivreda Republike Srpske” Luka Petrović, sumirajući zaključke večeras završenog Samita energetike “SET-Trebinje 2021”.

“Zemlje regiona treba da rade na regionalnim energetskim projektima u oblasti obnovljivih izvora energije koji bi se kandidovali i finansirali djelimično ili potpuno iz sredstava EU, da bi iskoristili devet milijardi evra koje je Evropska komisija stavila na raspolaganje zemljama okruženja u naredenih sedam godina za oblast energetike”, rekao je Petrović.

On je, sumirajući zaključke ovogodišnjeg dvodnevnog Samita energetike, naveo da postoje konkretni prekogranični energetski projekti koji uvezuju region, za koje bi se mogla iskoristiti ta sredstava EU, kao što je na primjer izgradnja hidroelektrana na Drini.

Petrović je najavio da će tokom ljeta biti održan sastanak direktora elektroprivreda regiona u Crnoj Gori o zajedničkoj izgradnji hidroelektrana na Drini.

Prema njegovim riječima, moguće je zajednički izgraditi sedam hidroelektrana na Drini, u koje je potrebno uložiti oko 2,2 milijarde evra, a koje bi godišnje proizvodile 2.800 gigavat-časova struje.

On je na završnoj konferenciji za novinare na Samitu energetike u Trebinju dodao da će te projekte, koji bi doprinijeli sigurnijoj energetskoj budućnosti zemalja regiona, sigurno podržati EU.

“Nismo zakasnili, ali je greška ako ne iskoristimo investicioni ciklus i fondove EU i ako ne budemo gradili energetske objekte na obnovljive izvore energije paralelno sa procesom dekarbonizacije postojećih”, ukazao je Petrović i dodao da će se i cijena struje postepenije pomijerati, ukoliko budu građeni objekti na obnovljive izvore, kao što su voda, vjetar i sunčeva energija.

Navodeći zajedničke zaključke ovogodišnjeg samita u Trebinju, Petrović je rekao da je jedan od tih zaključaka da se energetska tranzicija u regionu mora sprovoditi uz finansijsku podršku EU.

“Uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije je preduslov za dalji razvoj tog tržišta u BiH i njegove integracije u regionalno i jedinstveno evropsko tržište struje”, istakao je Petrović.

Zaključeno je, kako je naveo, i da je potrebno uspostaviti zajednički rad toplana, lokalnih samouprava i države na unifikaciji njihovog rada u oblastima gdje je to potrebno i moguće, ali i na ustanovljenju podsticajnih mehanizama za povećanje učešća obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u tim sistemima.

Kada je riječ o hibridnoj energetskoj budućnosti, Petrović je napomenuo da je potrebno provesti decentralizaciju koja omogućava korisniku mreže da bude aktivan učesnik sistema, istakavši da je neophodna ubrzana primjena novih tehnologija i koncepata, za čiju potpunu integraciju treba odgovarajući zakonski okvir i podsticajno okruženje.

“Neophodno je da se uspostavi energetski sistem u narednih 10 godina u regionu koji će omogućiti adekvatno upravljanje, prenos i čuvanje energije kako bi se obnovljivi izvori energije uspješno integrisali u taj sistem”, istakao je Petrović.

On je naveo da je zaključeno i da treba napraviti dobar regulatorni okvir i infrastrukturu za obnovljive izvore energije, čime će se povećati investicije u toj oblasti u regiji.

“Jedan od zaključaka Samita je i da su zelena energija i cirkularna ekonomija u EU činjenice koje se preslikavaju na region, što će u narednom periodu doprinijeti investicionom bumu koji za rezultat ima jačanje domaćih ekonomija, ispunjenje preuzetih obaveza, te sigurniju i zdraviju budućnost građana”, dodao je Petrović.

(Srna/SB)