Vijesti 12.04.2019.

Završena obuka fizioterapeuta Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ u taiđiju

ČITANJE: 2 minute

U organizaciji Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci i Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ 11. aprila 2019. godine, grupa od tridesetak fizioterapeuta ovog zavoda primila je potvrde o uspješno završenoj dvomjesečnoj obuci u taiđiju.

Sa Zavodom „Dr Miroslav Zotović“, Konfucijev institut je ostvario saradnju u vidu pružanja obuke u standardizovanom taiđiju za fizioterapeute, a kako bi oni dalje mogli da praktikuju ovu drevnu kinesku vještinu u radu sa pacijentima ovog zavoda, kao dodatnu vježbu za poboljšanje cjelokupnog zdravstvenog stanja pacijenata.

Fiziterapeuti su tako imali priliku da od Vu Kuna, profesora borilačke vještine taiđi u Konfucijevom institutu Univerziteta u Banjoj Luci, nauče taiđi ćuen stil Jang koji se izvodi u 24 pokreta i stila Čen koji se izvodi u 18 pokreta.

Ljiljana Stević, direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci, smatra da će saradnja uspostavljena sa Zavodom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u formi obučavanja zaposlenih ovog zavoda u drevnim kineskim vještinama biti od koristi kako za fizioterapeute tako i za pacijente ove ustanove.

Bogdana Mraković, glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, navodi da je na prijedlog Ljiljane Stević, direktora Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci, omogućena je edukacija fizioterapeuta ove ustanove.

„Prvi dio edukacije sa fizioterapeutima organizovali smo na lokaciji Zavoda u Slatini, a uz podršku menadžmenta Zavoda. Prema povratnim informacijama koje imamo od učesnika u edukaciji, fizioterapeuti su veoma zadovoljni usvajanjem novog načina aktivacije cijelog tijela. Svaki element vježbanja daje mogućnost fizioterapeutu da u postojeće programe rada uvrsti dio taiđi filozofije pokreta“, navela je Bogdana Mraković, glavni fizioterapeut Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Takođe, najavila je da u narednom preoidu predstoji ista edukacija na lokalitetu Trapisti.

Taiđi je inače drevna kineska borilačka vještina, stara preko 600 godina, koja se danas praktikuje širom svijeta zbog višestrukih dobrobiti koje ima na zdravlje ljudi.

Vježbanje taiđija je dobro i za fizičko i za mentalno zdravlje ljudi. Zbog svojih pokreta koje se izvode polako, koordinisano i opušteno, pogodan je za osobe različitih starosnih dobi, kao i za sva njihova fizička stanja.