Vijesti 04.02.2017.

Zbog buke moguć i katanac na kafić

ČITANJE: 2 minute

Glasna muzika iz ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama nije rijetkost, tako da je komunalna policija u prethodnom periodu dijelila prekršajne prijave i novčane kazne, a u ekstremnim situacijama i privremeno zatvarala pojedine kafiće.

To potvrđuju i podaci komunalne policije, koji govore da su od početka godine obavili 632 kontrole koji se odnose na poštovanje radnog vremena i čujnosti muzike u ugostiteljskim objektima.

– Zbog muzike koja se čula van zatvorenog dijela objekta izdata su četiri prekršajna naloga u vrijednosti od 2.000 KM. Isto tako, zbog toga je na sedam dana zatvoren jedan ugostiteljski objekat – rekli su u Odjeljenju komunalne policije.

Kada je u pitanju 2016. godina, po ovom osnovu bilo je 9.520 kontrola.

– Izdat je 41 prekršajni nalog zbog čujnosti muzike van zatvorenog dijela objekta. Ukupna vrijednost izdatih kazni iznosila je 20.500 KM. U pet slučajeva doneseno je rješenje o privremenom zatvaranju ugostiteljskih objekata – rekli su u ovom odjeljenju.

U Gradskoj upravi su objasnili da rad ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama ne smije remetiti javni red i mir te komunalni i kućni red.

Napomenuli su da po odluci o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima, oni koji su smješteni u stambenim zgradama, odnosno u naselju sa porodičnim kućama ili u blizini zdravstvene ustanove za smještaj pacijenata, moraju ispunjavati uslove u pogledu zaštite od buke u skladu sa posebnim propisima.

– Nivo buke u ugostiteljskim objektima ne smije da prelazi granice dozvoljene čujnosti izvan ugostiteljskog objekta u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine – rekli su u Gradskoj upravi.

Naglasili su da u svim ugostiteljskim objektima, bez obzira na dužinu radnog vremena, nije dozvoljeno izvođenje žive muzike kao ni emitovanje muzike preko muzičkih uređaja od 22 od šest časova, ukoliko ima čujnost izvan zatvorenog dijela objekta u kojem se izvodi.

Predsjednik Udruženja ugostitelja RS Željko Tatić smatra da u kafiće koji se nalaze u stambenim zgradama treba da budu ugrađeni mjerači buke.

– To je kompromis koji bi s jedne strane zaštitio stanare od buke, a s druge strane ugostitelje, koji hoće da rade i zarađuju na legalan način – kazao je Tatić.

Odredbe

Kršenje odredbi odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima predviđa novčanu kaznu od 1.000 do 7.000 KM za ugostitelja kao pravno lice. Kaznu od 500 do 1.000 KM dobiće ugostitelj kao preduzetnik, a za pojedinca sa ulogom odgovornog lica u pravnom licu kazna je od 300 do 1.800 KM.

(Glas)