Politika 08.03.2016.

Zec: Proširena nadležnost Suda BiH je neustavna za Srpsku

ČITANJE: 3 minute
zec
Vlada Republike Srpske je stava da je proširena nadležnost Suda BiH u suprotnosti sa Ustavom i nadležnostima Srpske, izjavio je danas u Sarajevu pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Slobodan Zec.

-Sud BiH i sudovi u BiH mogu biti samo nadležni za krivična djela koja su propisana Krivičnim zakonom BiH, kao i drugim zakonima koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH, a ne da imaju nadležnost i za krivična djela koja su propisana zakonima entiteta i Brčko distrikta- rekao je Zec.

U Sarajevu, gdje je danas održana prva Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta, Zec je rekao da referendum u Republici Srpskoj nije tema današnjeg sastanka, nego je to pitanje u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je novinarima uoči ovog sastanka da je prije pola godine usvojena Strategija za reformu sektora pravde u BiH, kojom je uspostavljena ministarska konferencija koja se danas održava po prvi put u BiH i koja je okupila nosioce izvršne vlasti, pravosuđa i uprave.

-Danas smo planirali da usvojimo i Poslovnik o radu i da napravimo plan budućih aktivnosti- rekao je Grubeša i dodao da danas nije planirano da se šire razgovara o reformi pravosuđa u BiH, jer je to učinjeno prošle sedmice tokom strukturalnog dijaloga, i to odvojeno stručni i politički dio.

On nije želio da komentariše pitanje novinara u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj o Sudu i Tužilaštvu BiH. Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija rekao je da današnji sastanak ima strateški okvir u kojem će se kretati njegovi učesnici i dodao da reforma sektora pravde ima širi format od strukturalnog dijaloga o pravosuđu BiH.

On smatra da će model rješavanja problema proširene nadležnosti Suda BiH biti riješen ukoliko bude političke volje, i to na način da politika kreira i donosi zakone koje će pravosudne institucije da provode. Na početku konferencije potpisan je Sporazum o tehničkoj saradnji za uspostavljanje internet stranice udruženja i fondacija registrovanih na svim nivoima u BiH između federalnog Ministarstva pravde i kantonalnih ministarstva.

Ministarstvo pravde BiH ocijenilo je da je potpisivanje ovog sporazuma veliki iskorak u transparentnosti rada nevladinih organizacija, jer će prvi put svi podaci iz registara različitih nivoa vlasti biti javno dostupni na jednom mjestu. Zajednička konferencija uspostavljena je s ciljem obezbjeđivanja koordinisanog praćenja provođenja najvažnijih strateških programa i aktivnosti sektora pravde u BiH, a današnji događaj predstavlja zvanični početak provođenja Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH koju su Savjet ministara BiH, vlade Republike Srpske i Federacije BiH i Pravosudna komisija Brčko distrikta usvojili ove godine.

Na konferenciji su razmatrane i aktivnosti koje proizlaze iz Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH, preporuka i zaključaka sa sastanaka Strukturalnog dijaloga, pododbora za pravdu, bezbjednost i slobode, te aktivnosti koje se provode u okviru Reformske agende BiH za pristupanje EU.

(Agencije)