Vijesti 14.03.2019.

Zelenim barijerama protiv izduvnih gasova automobila

ČITANJE: 2 minute

Buka automobila i udisanje vazduha pomiješanog sa izduvnim gasovima automobila je svakodnevica Banjalučana, koja bi prema najavama nadležnih trebala biti umanjena postavljanjem novih zelenih barijera.

U pitanju je boljka koja pogađa sve urbane gradove, a najviše utiče na kvalitet života onih čiji se domovi nalaze pored prometnih saobraćajnica ili u takozvanim blokovskim naseljima koja su posljednjih godina nikla u brojnim dijelovima grada. U njima je uglavnom na malom prostoru grupisan velik broj zgrada sa veoma malo ili nimalo zelenila.

Jedan od takvih primjera je i naselje Lazarevo. Mještani poručuju da se često guše u smradu zbog čega ne mogu da otvore prozore u svojim domovima.

– Nema zelenih površina, igrališta, ni drveća u blizini zgrada. Ako hoćemo da vidimo zelenilo, moramo hodati nekoliko kilometara do Trapista –  kazala je stanarka koja živi u jednoj od stambenih zgrada u ovom naselju.

Višegodišnji plana Grada za poboljšanje kvaliteta vazduha predviđa da do kraja 2022. budu postavljene nove zelene barijere u urbanoj zoni Banjaluke sa oko 1.000 sadnica godišnje u dužini od oko 5 kilometara. Isto tako, u tom period je planirana kontinuirana obnova blokovskog zelenila.

Cilj je da se do kraja 2022. dužina zelenih barijera na području grada postavljenih radi poboljšanja kvaliteta vazduha uveća za 10 odsto u odnosu na 2017, a da se parametri kvaliteta vazduha – prašina, SO2, NO2 i CO, smanje za 5 odsto.

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar je rekao da će kroz te mjere dugoročno biti bolji kvalitet vazduha odnosno smanjeno zagađenje, ali i buka koja dolazi od vozila koja prolaze.

– Mjerenja aerozagađenja su pokazala da većina zagađenja u Banjaluci dolazi od izduvnih gasova automobila, kada se parametri uporede s prethodnim godinama i kada se isključi gradska Toplana – naveo je Bilčar.

Dodao je da je Lazarevo jedno od naselja koje bi uskoro trebalo dobiti drvored, koji bi trebao služiti toj svrsi.

– U pitanju je Aleja maturanata, drvored koji će biti u ulicama Branka Popovića i Knjaza Miloša, i to baš na mjestu gdje nema stabala. Ona će  napraviti barijeru od dosta prometne saobraćajnice prema stambenim zgradama u jednom blokovskom naselju u Lazarevu – naveo je Bilčar.

Smanjiti broj automobila u centru

Jedna od mjera koja bi trebala smanjiti zagađenje vazduha u urbanom dijelu Banjaluke je da se do 2022. smanji broj automobila u užoj urbanoj zoni za 10 odsto.

To bi trebalo da umanji izmjerene vrijednosti  prašine, SO2, NO2 i CO za 5 odsto u odnosu na 2017.

(Srpskainfo)