Vijesti 28.05.2016.

Željeznice voze po ivici opstanka

ČITANJE: 3 minute

Upozorenje je stiglo od revizorske kuće “Baker Tilly Re Opinion” iz Sarajeva, koja je obavila nezavisnu reviziju poslovanja “Željeznica” u prošloj godini i iskazala mišljenje sa rezervom.

– Preduzeće se stalno susreće i sa problemom likvidnosti. RS kao većinski vlasnik podržava poslovanje “Željeznica” i pruža finansijsku i operativnu pomoć u slučaju da bude potrebno obezbijediti nastavak poslovanja i ispunjavanja obaveza po dospijeću – istakli su revizori.

“Željeznice RS” su prošlu godinu završile sa gubitkom od 25,15 miliona maraka, što je za skoro devet miliona manje u odnosu na 2014. godinu. Akumulirani gubitak preduzeća na kraju 2015. godine popeo se na 43,23 miliona maraka.

Dugoročne obaveze “Željeznica” na kraju prošle godine iznosile su 269 miliona maraka i u odnosu na prethodnu godinu porasle su za oko 13 miliona KM. Kratkoročne obaveze su istovremeno smanjene za 6,14 miliona na 50 miliona KM. Obaveze preduzeća prema Vladi na kraju prošle godine iznosile su čak 107,54 miliona maraka i porasle su za oko 22,34 miliona na godišnjem nivou.

– Ove obaveze nastale su jer je Vlada RS otplaćivala kredite preduzeća – naveli su revizori.

Vlada je prinuđena da otplaćuje kredite kako bi zaštitila “Željeznice” od pljenidbe založene imovine. “Željeznice” su na kraju godine imale i založenih 13 lokomotiva i 685 teretnih vagona, čija je vrijednost 35,45 miliona maraka na osnovu podignutih kredita kod domaćih banaka.

Preduzeće je lani rezervisalo 9,71 milion maraka za sudske sporove koje su pokrenuli radnici na ime neisplaćenih naknada za topli obrok i prevoz.

– Rezervisanje se odnosi samo na naknade iz 2014. godine za dio radnika koji su podnijeli tužbe. Međutim, svi radnici imaju pravo na te naknade, koje za protekle tri godine iznose 30,87 miliona maraka. Obezbjeđivanje novca za ove namjene je obaveza preduzeća – navedeno je u revizorskom izvještaju.

Obaveze prema zaposlenima potcijenjene su, prema mišljenju revizora, za 4,98 miliona KM bez zateznih kamata, rezultat poslovanja za 4,51 milion, a akumulirani gubitak za 472.000 maraka. “Željeznice” su potcijenile i poreske obaveze za čak 15,74 miliona maraka. Revizori su naglasili da preduzeće nije umanjilo vrijednost zaliha materijala i rezervnih dijelova za 11,91 milion maraka, iako je utvrđeno da ta imovina ima nizak koeficijent obrta i da je pala njena vrijednost.

Generalni direktor “Željeznica RS” Dragan Savanović rekao je da nema potrebe da komentariše revizorski izvještaj.

– Revizori su rekli sve što je trebalo – dodao je Savanović.

Revizorski izvještaj biće razmatran 29. juna na sjednici Skupštine akcionara “Željeznica RS”.

Tužba malih akcionara

Mali akcionari “Željeznica RS” predali su u petak na ročištu u Okružnom privrednom sudu u Doboju dokazni materijal u sporu na osnovu tužbe protiv preduzeća zbog smanjenja osnovnog kapitala. S ciljem pokrića akumuliranog gubitka osnovni kapital je smanjen sa 245,31 milion na 50.000 KM. Advokat malih akcionara Dragan Tolimir rekao je da je Skupština akcionara “Željeznica”, koja je održana u julu 2015. godine, nezakonito sazvana i održana i da u aktima koji su tada doneseni nisu naglašeni ciljevi smanjenja osnovnog kapitala.

 Obaveze “Željeznica RS”

269 – dugoročne obaveze

50 – kratkoročne obaveze

107,54 – obaveze prema Vladi

30,87 – obaveze prema radnicima

(Glas)