Magazin 08.04.2019.

“ŽENSKA EMANCIPACIJA IZMEĐU KONTINUITETA I INCIDENTA”: Predavanja prof. dr Danijele Majstorović u MSU RS

ČITANJE: 2 minute

Prateći program izložbe “Percepcije: Cvijet je najljepši kad je neubran” u četvrtak 11. aprila od 19 časova predstavlja zanimljivo predavanje prof. dr Danijele Majstorović na temu “Ženska emancipacija između kontinuiteta i incidenta” koje će predstaviti hronologiju medijskog predstavljanja žena na prostoru bivše Jugoslavije od 1941. godine do danas.

– Pitanje društvene percepcije žena iako ne isključivo, uveliko se bazira na njihovim medijskim reprezentacijama, jer mediji kao ideološki aparat kroz svoje diskurse dijelom konstruišu rod ali i bivaju rodno konstruisani, što se ponajviše uočava u tzv. “ženskim časopisima” koje većinom uređuju i pišu žene “za žene”. Mediji ne rade u izolaciji već su uslovljeni različitim političko-ekonomskim, identitarnim i estetskim kriterijumima i cilj ovog predavanja je da sve zainteresovane provede kroz medijsko reprezentovanje žena u novijoj istoriji bivše Jugoslavije, s obzirom na šira društvena kretanja i pokuša da da odgovore na pitanje na koji su način mediji bili ogledalo društvene percepcije te šta je bilo incident, a šta kontinuitet u ženskoj emancipaciji od 1941. do danas – saopštili su iz Muzeja savremene umjetnosti RS.

Predavanje se temelji na nekoliko širih istraživačkih projekata koji zahvataju periode 1941-1945, 1960-te, 2005, 2015-do danas. Dok period Drugog svjetskog rata u časopise ali i društvenu percepciju uvodi borbenost, ravnopravnost, ženska ljudska prava, internacionalizaciju, antifašizam, ravnopravnost i zajedništvo, 1960-te nose drugačiji senzibilitet preopterećenih radnica i njihovog zamora u žongliranju između privatnog i javnog, posla, kuće i djece ali i pojavu prvih reklama za kozmetičke proizvode i kućanske aparate. Godine 2000-te, nakon ratova 1990-tih s druge strane nose repatrijarhalizaciju i retradicionalizaciju i uvode tri glavna modela “ženu žrtvu”, “starletu” i tzv. “super ženu” koja uspješno balansira privatnu i javnu sferu a koji je u stvari za većinu žena na našim prostorima nedostižan.

Prof. dr Danijela Majstorović je redovna profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, pridružena članica Istraživačke mreže za kvir studije, dekolonijalni feminizam i kulturnu transformaciju Univerziteta “Justus Liebig” u Gisenu i stipendista Istraživačkih studija “Humboldt”.

(Srpskainfo)