Vijesti 18.08.2016.

Zgradarstvo: Najveći potencijal za sprovođenje mjera energetske efikasnosti

ČITANJE: 3 minute

Energetska efikasnost prepoznata je u Evropskoj uniji kao područje koje ima najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije čime se direktno utiče i na smanjenje emitovanja štetnih gasova u okolinu.

Sprovođenje mjera energetske efikasnosti sve više je zastupljeno, a veliki pomak napravljen је posljednjih godina i u BiH gdje se intenzivno radi na donošenju propisa iz oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Republika Srpska prati evropske trendove kada je u pitanju zakonodavstvo koje reguliše oblast uređenja prostora i građenja. Na snazi je i posebna odredba koja propisuje obavezno sprovođenje mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu, a od početka 2016. godine svaki novoizgrađeni objekat mora imati energetski sertifikat.

Najveći pojedinačni potrošač energije i veliki izvor emitovanja štetnih gasova, naročito CO2, su zgrade. Zato je povećanje energetske efikasnosti u zgradama, jedan od najisplativijih načina smanjenja troškova za energiju i smanjenja lošeg uticaja na životnu sredinu.

Zgrade su tokom svog životnog vijeka odgovorne za 40% potrošnje energije u svijetu, 17% potrošnje pitke vode i 40% emisija gasova staklene bašte. Zbog toga je zgradarstvo prepoznato kao najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije, čime se direktno utiče na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, duži životni vijek zgrade, a doprinosi se i zaštiti okoline. Zbog velike potrošnje energije u zgradama, ali i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska efikasnost u zgradarstvu postaje prioritet savremene arhitekture. Savremena arhitektura mora uključiti u razmatranje cijeli niz mjera za povećanje energetske efikasnosti, mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, smanjenja korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoline.

Pod pojmom unapređenja energetske efikasnosti u zgradarstvu podrazumijeva se širok opseg mjera kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije, uz iste ili bolje uslove u objektu. Kao posljedicu smanjenja neobnovljivih izvora energije (fosilna goriva) i korištenje obnovljivih izvora energije, imamo smanjenje emisije CO2 i drugih štetnih gasova što doprinosi zaštiti prirodne okoline, smanjenja globalnog zagrijavanja i održivom razvoju zemlje, a što bi trebao da bude zajednički cilj svih njenih stanovnika.

Savremeno građevinarstvo podrazumijeva primjenu standarda energetske efikasnosti, i to kako kod rekonstrukcije postojećih, tako i kod izgradnje novih zgrada.

Krajnji cilj energetski efikasne gradnje jeste da se kroz sistematsku sanaciju i rekonstrukciju postojecih zgrada i toplotnu zaštitu novih zgrada obezbijedi sveobuhvatna ušteda energije i doprinese i zaštiti životne sredine.

Pri projektovanju novih kao i rekonstrukciji postojećih zgrada potrebno je razmotriti mogućnosti primjene aktivnih solarnih sistema i drugih sistemi koji koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju toplote i električne energije, mogućnosti proizvodnje toplotne i električne energije putem kogeneracije, uvođenja sistema daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja, prirodnog osvjetljenja.

Neke od navedenih mjera za unapređenje energetske efikasnosti u zgradrstvu biće primijenjene i na 30 javnih zgrada u Republici Srpkoj koje su odabrane za sanaciju u sklopu aktuelnog projekta Energetske efikasnosti koje sprovodi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Na odabranim objektima planirana je izrada termičke izolacije zidova, izrada termičke izolacije međuspratne tavanske konstrukcije, zamjena postojećih fasadnih prozora i vrata novim, rekonstrukcija sistema grijanja koja podrazumijeva ugradnju toplotnih pumpi i novih instalacija i grijnih tijela, rekonstrukcija sistema za pripremu tople potrošne vode koja obuhvata i ugradnju solarnih kolektora, revitalizacija postojećeg sistema rasvjete ugradnjom odgovarajuće LED rasvjete. Cilj sanacije objekata je smanjenje potrošnje energije i tekućih energetskih troškova, povećanje komfora u zatvorenim prostorijama, smanjenje emisije CO2. Pored navedenog izborom novog sistema grijanja (preko toplotnih pumpi) biće ujedno omogućeno i hlađenje prostorija.

energetska-efikasnost

(banjaluka.net)