Vijesti 16.03.2017.

Zimska služba uspješno obavila zadatke

ČITANJE: 2 minute

Zimska služba je uspješno obavila poslove na održavanju prohodnosti saobraćajnica. Nije bilo zastoja u saobraćaju, niti većih kašnjenja u javnom gradskom  i prigradskom prevozu. Takođe, nije bilo ni značajnih primjedbi građana i kontrolnih organa na rad ove službe, pa se može zaključiti da je Banja Luka ove sezone imala zimsku sužbu koja je pravovremeno i efikasno odgovorila na sve zadatke – kazao je vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve, Slaviša Sandić.

Inače, juče je zvanično završio rad zimske službe za ovu sezonu, a u slučaju snježnih padavina, odnosno ako temperature budu niske i vremenske prilike to budu zahtijevale, ona će biti spremna da djeluje.

-Na gradskom području održavana je prohodnost 524 ulice, četiri gradska trga, 356.000 m2 trotoara, 15 mostova, dva nadvožnjaka i pet pasarela. Na seoskom području održavana je prohodnost na 314,20 km lokalnih puteva i 46,80 km nekategorisanih puteva na kojima se odvija autobuski saobraćaj – rekao je Sandić.

Naime, gradsko područje, odnosno 26 mjesnih zajednica, održavala su tri izvođača, i to: “Čistoća”, “Niskogradnja” i “Eko euro tim”. Uperiodu većih količina padavina, saobraćaj se odvijao bez većih smetnji uz oprezniju vožnju i odgovarajuću opremu.

-Otežani uslovi rada ekipama zimske službe bili su na saobraćajnicama sa većim nagibom, odnosno u naseljima: Lauš, Pobrđe i Starčevica. Takođe, ekipe zimske službe imale su određenih problema oko pristupa trotoarima i parkinzima u stanarskim sektorima zbog vozila zatečenih na parkirališnim površinama – naglasio je Sandić.

Kada je riječ o seoskom području, pet izvođača (“Kozaraputevi”, “Niskogradnja”, “Rašo gradnja”, “Eko euro tim” i “Rotor”) održavala su prohodnost saobraćajnica u 31 mjesnoj zajednici. Na seoskom području javljali su se problemi sa pojavom smetova, a najzahtjevnija područja bila su MZ: Stričići, Pavići (Vilusi), Agino selo, Krmine, Ljubačevo, Šimići, Goleši i Stratinska.

-Zimske službe su, po nalogu gradonačelnika Igora Radojičića, čistile i putne pravce koji nisu obuhvaćeni Programom rada zimske službe. Redovno su čišćena i autobuska stajališta, prilazi ambulantama, školama, objektima MZ, rezervoarima  – rekao je Sandić.

Važno je istaći i da su predstavnici Odjeljenja za saobraćaj i puteve, Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, Odjeljenja komunalne policije i Odjeljenja za inspekcijske poslove bili na terenu i u kontaktu sa preduzećima koja su u sastavu zimske službe i predstavnicima mjesnih zajednica, kako bi pratili stanje na terenu i po potrebi djelovali.

Kroz svakodnevna saopštenja putem zvanične internet stranice Grada, medija i putem Vodiča o radu zimske službe građani su informisani kako o radu zimske službe tako i o trenutnom stanju na terenu.