Vijesti 23.12.2016.

Značajne informacije od građana i putem dežurnog telefona

ČITANJE: 2 minute

Na dežurni telefonski broj za prijavu komunalnih problema (051/244-593), od početka godine, upućeno je oko 1.250 poziva.

Najveći broj poziva odnosio se na potrebu za intervencijom na javnoj rasvjeti (oko 500), zatim za orezivanje drveća i košenje i kupljenje trave, dok je za usluge odvoza smeća i preraspodjelu kontejnera bilo 100 poziva sugrađana.

U nadležnom Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja putem broja 244-593 evidentirali su i 60 poziva u vezi sa oštećenjima na gradskim saobraćajnicama i 50 poziva u vezi sa nasipanjem puteva na seoskom području.

Sugrađani su dežurni telefon pozivali i da se informišu u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje radova na sanaciji fasada stambenih zgrada, i takvih poziva je bilo oko 40. Prijavljivali su i začepljenje slivnika, krađu poklopaca na šahtovima, oštećenja na dječijim igralištima, te klizišta i odrone.

Kako su potvrdili u Odjeljenju, u zavisnosti od toga šta su građani prijavljivali, odnosno pitali, preduzimali su odgovarajuće mjere.

-Ukoliko je bilo riječ o prijavi kvarova ili problemima koji se odnose na redovno održavanje javne higijene, zelenila, komunalne opreme, javne rasvjete i slično, pristupalo se otklanjanju oštećenja ili kvarova. Ukoliko je riječ o pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja – na njih je upućivan odgovor, a prijedlozi za izgradnju infrastrukture su evidentirani – kažu u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja, ukazujući na značaj i ovog vida komunikacije sa građanima jer zajednički utičemo na izgled grada i efikasnije rješavanje uočenih problema iz ove oblasti.

Podsjećamo da od marta 2014. godine građani mogu direktno da prijave Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja oštećenja na saobraćajnicama i pješačkim površinama, horizontalnoj i vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji, semaforima, zatim kvarove na javnoj rasvjeti, oštećenja ili uništavanje zelenih površina, komunalne opreme, klupa, korpi za otpatke, nadstrešnica na autobuskim stajalištima, kontejnerima za odlaganje otpada i drugo.

Građani mogu prijaviti komunalne probleme i dolaskom u kancelariju 405 u zgradi Gradske uprave od 8 do 16 časova, a na raspolaganju su im i brojevi Centra za obavještavanje 121 i 051/212-500 i Odjeljenja komunalne policije 051/306-464 (24 časa na raspolaganju).