Politika 16.12.2020.

ZORA VIDOVIĆ: Novi budžet Srpske u znaku saniranja negativnih posljedica epidemije

ČITANJE: 3 minute

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je večeras da Prijedlog budžeta za 2021. godinu iznosi 3,795 milijardi KM i veći je za 159 miliona KM nego što je bio drugi rebalans budžeta za ovu godinu.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Srpske Prijedlog budžeta, Vidovićeva je rekla da će novi budžet biti u znaku saniranja negativnih posljedica pandemije virusa korona, očuvanja privredne aktivnosti i radnih mjesta, podrške zdravstvenom sektoru.

– Biće u znaku spašavanja života i zdravlja ljudi, održavanju stabilnosti budžeta, uz ispunjavanje obaveza prema budžetskim korisnicima i očuvanja produktivnih javnih investicija. Dakle, sigurna sam da ćemo budžet ostvariti i da će on biti likvidan – rekla je Vidovićeva.

Na tom planu, kaže Vidovićeva, u Kompenzacionom fondu biće 90, a u Garantnom fondu 10 miliona.

– Za zdravstvo će biti izdvojeno 223 miliona KM, za privredu 130 miliona KM, a za sve boračke kategorije 242,6 miliona KM – rekla je Vidovićeva.

Ona je navela da je budžetom Republike Srpske za 2021. godinu planirano finansiranje u iznosu od 928 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 144,3 miliona KM u odnosu na drugi rebalans budžeta za 2020. godinu.

– Razlika u finansiranju u odnosu na drugi rebalans budžeta Republike Srpske za 2020. godinu je rezultat uvećanja primitaka od izdavanja hartija od vrijednosti, u iznosu od 356,1 miliona KM, pri čemu su primici od izdavanja obveznica u zemlji manji za 233,1 milion KM, od izdavanja trezorskih zapisa manji za 95,3 miliona KM, dok su primici od izdavanja hartija od vrijednosti u inostranstvu planirani u iznosu od 684,5 miliona KM – rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da je pomenuta razlika rezultat i uvećanja primitaka od naplate datih zajmova u iznosu od 8,1 milion KM, uvećanja primitaka od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti u iznosu od 0,6 miliona KM, umanjenja primitaka od uzetih zajmova u iznosu od 220,5 miliona KM, pri čemu su primici od zajmova uzetih iz inostranstva manji za 175,5 miliona, a od domaćih banaka manji za 45 miliona, odnosno, nisu planirani Prijedlogom budžeta Srpske za 2021. godinu.

U dokumentu ovog prijedloga se navodi da strukturu primitaka u 2021. godini čine primici od finansijske imovine u iznosu od 74,9 miliona KM, primici od izdavanja hartija od vrijednosti u iznosu od 752,1 miliona KM, primici od uzetih zajmova u iznosu od 93,6 miliona KM i primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti u iznosu od 7,4 miliona KM.

Strukturu izdataka u 2021. godini čine izdaci za otplatu dugova u iznosu od 567 miliona KM, ostali izdaci u iznosu od 51,9 miliona KM i izdaci za finansijsku imovinu u iznosu od 0,8 miliona KM.

Planom budžeta za 2021. godinu planiran je budžetski deficit u iznosu od 326,6 miliona KM, koji je u odnosu na drugi rebalans budžeta Srpske za 2020. godinu manji za 67,1 miliona KM, a pokriće se neto finansiranjem, odnosno razlikom između planiranih primitaka od finansijske imovine, zaduživanja i ostalih primitaka i izdataka za finansijsku imovinu, izdataka za otplatu duga i ostalih izdataka.

U 2021. godini se očekuje se postepeni oporavak privrednog rasta po stopi od 2,6 odsto, kao rezultat oporavka domaće tražnje, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija.

Iduće godine projektovana je prosječna godišnja stopa inflacije od 0,3 odsto, navodi se u obrazloženju Prijedloga budžeta za narednu godinu.

(Srna)