Vijesti 24.11.2017.

Žrtve nasilja: U RS ove godine ubijeno šest žena

ČITANJE: 3 minute

U prvih 10 mjeseci ove godine u RS evidentirano je 6 slučajeva nasilja nad ženama u kojima su žrtve ubijene.

Džender centar Vlade RS ističe da je neophodno stalno jačati kapacitete institucija koje se bave prevencijom i borbom protiv zlostavljanja.

U Centru napominju da nasilje u porodici i nasilje nad ženama predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva zbog svoje specifičnosti – a to je da se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti, najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebalo da se osjeća bezbjednim.

– Veliki izazov društva je da odgovori na pitanje – kako djelovati tamo gde se sudaraju dvije vrijednosti: privatnost i društvena netolerantnost na nasilje? – rečeno je u Džender centru.

Prema Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, “rodno zasnovano nasilje nad ženama označava nasilje koje je usmjereno protiv žene zato što je žena, odnosno ono koje nesrazmjerno utiče na žene”.

RS je svoj pravni okvir, napominju u Džender centru, uveliko uskladila sa međunarodnim standardima koji su propisani Konvencijom, te su subjekti zaštite dužni da pruže zaštitu, podršku i pomoć žrtvama nasilja u porodici bez obzira na to da li je protiv počinioca pokrenut krivični ili prekršajni postupak. Jedan od vidova podrške i zaštite žena koje su pretrpele nasilje u porodici je i osnivanje sigurnih kuća, kojih u RS ima 3, sa ukupnim kapacitetom od 55 ležajeva.

Sigurne kuće formirane su u Banjaluci, Bijeljini i Modriči, a sredstva za njihovo funkcionisanje obezbjeđuje Vlada Srpske u iznosu od 70 odsto i jedinica lokalne samouprave u iznosu od 30 odsto od utvrđene cijene smještaja.

– U periodu od 2014. do 2016. godine iz Budžeta RS izdvajano je u prosjeku oko 207.127 KM godišnje za smještaj žena u sigurne kuće, što pokazuje da je finansiranje zbrinjavanja, smještaja i rehabilitacije žrtava nasilja u porodici planirano i obezbjeđeno u budžetu republičkih i lokalnih organa vlasti – ističu u Džender centru.

U Ministarstvu porodice, omladine i sporta je rečeno da je u prvih 6 mjeseci ove godine u sigurne kuće u RS smješteno 35 žena – žrtava porodičnog nasilja.

Prema podacima ovog ministarstva, u toku prethodne 3 godine u sigurnim kućama bilo je smješteno ukupno 107 žena, dok je 111 bilo smješteno samo tokom 2013. godine.

– Osim obezbjeđivanja smještaja, ishrane i higijene, sigurna kuća, kao posebna mjera podrške žrtvama nasilja u porodici, žrtvama mora obezbjediti savjetodavnu i psihološku podršku, medicinsku, pravnu i socijalnu pomoć.

Tu je i savjetovalište pri kontaktu sa nadležnim institucijama. Pomenute mjere dostupne su 24 časa dnevno svakog dana u godini, bez bilo kakvih troškova – objašnjavaju u ovom ministarstvu.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ je rečeno da su od 2013. do kraja 2016. godine u Srpskoj evidentirane 43 žrtve nasilja u porodici sa smrtnom posljedicom, od kojih je 28 lica ženskog pola.

U MUP navode da su u toku prvih 10 mjeseci ove godine u Srpskoj slobode lišena 842 muškarca zbog krivičnih djela i prekršaja nasilja u porodici, dok je prošle godine tih izvršilaca bilo ukupno 1.087.

Prema podacima MUP Srpske, približan broj izvršilaca ovih krivičnih djela i prekršaja bio je i u 2015. godini 1.071, dok je 2014. godine taj broj dostigao 1.243.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se sutra, 25. novembra, a ovaj datum izabran je odlukom UN od 17. decembra 1999. godine, u znak sjećanja na dan kada su u Dominikanskoj republici 1960. godine, prema nalogu tadašnjeg predsjednika te zemlje Rafaela Truhilja, brutalno ubijene sestre Mirabal – Patrija, Minerva i Marija Teresa.

Podaci koji govore da je u Kanadi svaka 10. žena žrtva nasilja svog partnera, a u SAD svaka šesta djelimično su tačni i, u stvari, umanjeni, jer najveći broj slučajeva nasilja ostaje neregistrovan, a nasilnici su osobe svih profesija i socijalnih struktura.

(Srna)