Vijesti 05.06.2017.

Zuberovo pismo dekanu FPN-a

ČITANJE: 10 minuta

Dr Ljubomir Zuber, sada već bivši profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, oglasio se pismom povodom optužbi da je akademsko zvanje stekao plagiranjem naučnih radova.

Zuber je u svom pismu koje je uputio na adresu prof. dr Zdravka Zlokape, dekana ovog fakulteta, iznio drugu stranu priče koja u prvim medijskim pisanjima nije imala svoje mjesto.

Pismo profesora Zubera, objavljeno na portalu srpskacafe.com, prenosimo u cjelosti, bez ikakvih intervencija.

“Poštovani profesore Zlo kapa!

Povodom informacija koje su se pojavile na stranicama nekoliko portala, da su dr Radmila Čokorilo i dr Ljubomir Zuber “svoja akademska zvanja stekli na osnovu plagijata naučnih radova” molim Vas da uzmete u obzir i “drugu stranu” i pokušate shvatiti sljedeće:

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci raspisao je prošle konkurs za izbor jednog nastavnika na predmet Radio novinarstvo jer je doc. dr Radmili Čokorilo koja je zaposlena na Univerzitetu u Banjaluci 14 godina, istekao izbor u zvanje docenta na tom predmetu. Na taj konkurs prijavila su se tri kandidata. Nastavno naučno vijeće Fakulteta političkih nauka u Banjaluci imenovalo je Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje Izvještaja za izbor u kojoj sam bio i ja (i dva pofesora-priznata autoriteta iz ove oblasti). Taj Izvještaj upućen je u proceduru jer konačnu Odluku o izboru donosi Senat. Izveštaj Komisije od 14.07.2016. možete da pogledate na sajtu Univerziteta u Banjaluci www.unibl.org (http://www.unibl.org/sr/vesti/2016/07/izvjeshtaj-komisije-o-prijavljenim-kandidatima-za-izbor-u-zvanje-nastavnika-za-uzhu-nauchnu-oblast-novinarstvo-radio-novinarstvo).

Komisija je Izvještaj sačinila na osnovu raspoložive dokumentacije. Kada je riječ o Radmili Čokorilo ta dokumentacija je formalno-pravno bila uredna i članovima Komisije, od pravnih službi, nikada nije dato drugačije tumačenje. Sve informacije koje su se pojavile u javnosti o tome da je “njen doktorat plagijat” za Komisiju nisu mogle da budu relavantne jer su priloženi validni dokumenti sa Univerziteta u Beogradu.

I sami znate da Senat Univerziteta u Beogradu nije prihvatio Izvještaj komisije sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu kojim se manipuliše u javnosti, da “zdravo za gotovo” prihvati da je riječ o doktoratu- plagijatu. Da je to tako diploma o stečenom doktoratu nauka bila bi poništena i konkursna dokumentacija bez nje bi bila nepotpuna. Komisija u Banjaluci nije imala ni jednog validnog dokumenta kojim bi to bilo potvrđeno.

Tako je i danas, godinu dana poslije. Same optužbe u Beogradu, pokrenute su neposredno prije raspisivanja konkursa u Banjaluci. Vjerovatno je, mimo Komisije, odlučeno da na tom konkursu Čokorilo treba da bude eliminisana da bi se izabrao neki drugi kandidat. Kao članovi Komisije, odgovarajući na žalbu, obrazložili smo pojedinačno zbog čega to nije bilo moguće i ta dokumentacija nalazi se na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

Pošto Nastavno-naučno vijeće Fakulteta političkih nauka, kojim ste predsjedavali, nije usvojilo Izvještaj Komisije koju je samo izabralo, Senat Univerziteta u Banjaluci je zatražio obrazloženje zbog čega Izvještaj nije usvojen. Fakultet političkih nauka je dostavio obrazloženje koje Senat Univerziteta u Banjaluci tajnim glasanjem nije prihvatio i raspisan je novi konkurs. Tačno je da su se na taj konkurs prijavila tri kandidata, ali sam se ja 13.04. 2017. godine povukao sa tog konkursa i u trenutku pisanja “saopštenja svim medijima Fakulteta političkih nauka” 5.05.2017. godine u kojem izražavate zabrinutost za akademsku čestitost, nisam ni kandidat na konkursu ni član nove Komisije za izbor, te nije jasno zbog čega je u saopštenju navedena ta netačna infomacija, jer sam o tome pismeno obavijestio Fakultet političkih nauka.

Takođe mi nije jasno šta je Vama bila smetnja da me pozovete na razgovor (što predstavlja elementarnu pristojnost u rukovođenju) već da o saopštenju u kojem navodite da ćete se baviti mojim radovima saznajem iz medija ?. Optužbe da su “dva od tri kandidata na konkurs predali plagirane radove” su meni i jednom broju korektnih nastavnika i saradnika na Fakultetu političkih nauka razumljive, a želim da vjerujem da su i Vama. To nije ništa novo i ne vidim potrebu za ovolikom “igrankom”.

Za sve postoje pravila prema kojima se nešto može utvrditi i nemam namjeru, da se u vezi s tim, pravdam jer se danas anonimnim pismom svako za sve može optužiti. Vi znate da moji radovi nisu plagijati i da se to objektivnom analizom (bez manipulacije) jednostavno može utvrditi jer su djelovi za koje sam optužen “da sam prepisao iz rada 2008. godine” opšteprihvaćene definicije i podjele koje se nalaze u nekoliko desetina radova iz ove oblasti pa i u onima na koje sam se ja pozivao u svom radu, a koje sam naveo u popisu literature.

Bilo je korisnije da ste pred upis nove generacije studenata predložili da raskinemo Ugovor za ovu školsku godinu koji svakako ističe u septembru, umjesto da se na ovakav način narušava ugled institucije kojom rukovodite, jer bi to, valjda, trebalo da je važnije od ličnih odnosa.

Nekoliko pitanja za Vas, kada ste već odlučili da se bavite akademskom čestitošću:

– Znate li da se od ovog rada želi napraviti “slučaj“ jer sam kao član prethodne Komisije za izbor nastavnika odbio da predložim kandidata kojeg je „želio FPN“, jer on nije ispunjavao uslove konkursa (ni opšte ni posebne). To nisu uradila ni druga dva člana Komisije uprkos stalnom insistiranju i nelogičnim objašnjenjima koja su im saopštavana više puta. Izvještaj koji smo tada sačinili u skladu sa Zakonom nije odgovarao ni Vama ni „pojedincima“ na FPN-u pa se sada „love vještice“ samo da bi „pojedinci“ istjerali po svome ne pitajući se koliko je to štetno za institituciju u cjelini.
– Da li je akademski čestito da se otvoreno pozivaju članovi Nastavno-naučnog vijeća da ne glasaju za Izvještaj Komisije koju je to isto Vijeće imenovalo, a u kojem je predložena kandidatkinja koja formalno- pravno ispunjava uslove konkursa. Medijski napisi da je „plagijator“ iako to na Univerzitetu u Beogradu (koji je jedini mjerodavan da donese takvu odluku za svoje doktorante) nije utvrđeno ni danas nisu mogli da budu argumenti za članove Komisije kako se to očekivalo. Jednostavno zbog toga jer su svi dokumenti koji su priloženi na konkurs u trenutku sačinjavanja Izvještaja bili pravno valjani i Vi ste to znali ?
– Da li je akademski čestito istu tu profesoricu (koje „pojedinci“ žele da se riješe da bi napravili prostor za svog kandidata), držati u nastavi dvije godine, a u isto vrijeme tvrditi da je plagijator ? Nije li to poigravanje sa studentima i njihovim, u međuvremenu, položenim ispitima i odbranjenim završnim radovima ?
– Znate li šta je to matičnost i kako se na FPN-u odnosite prema tom „fenomenu“ ? Zbog čega bi trebalo da bude opravdano da se za nastavnika novinarstva predloži profesor književnosti izvan BiH, a ne novinar koji radi na Univerzitetu u Banjaluci 15 godina i da se „linčuje“ svako ko ne želi da sluša „asistenta“ koji misli da sve može ?
– Koliko je nastavnika izabrano u zvanja na FPN-u za naučne oblasti iz kojih nisu doktorirali s obzirom na to da je prema Zakonu o visokom obrazovanju, doktorat iz oblasti uslov za izbor ? Koliko ih predaje predmete koje nikada nisu slušali/polagali na osnovnim studijama i da li je to akademski čestito ?
– Da li je akademski čestito predsjedavati Nastavno naučnim vijećem koje, možda, nije formirano prema Zakonu o visokom obrazovanju, jer ga ne čine svi nastavnici i saradnici zaposleni sa punim radnim vremenom iako je tako u Zakonu jasno navedeno ?
– Zbog čega je FPN na master studijama angažovao gostujuće nastavnike među kojima su pojedini za jedan dan predavanja u mjesecu dobijali oko 1.500 KM (plus troškove puta i noćenja) iako FPN u radnom odnosu ima nastavnike kojima bi ti časovi ulazili u normu odnosno redovnu platu ?
– Da li je akademski čestito da student master studija čeka odgovor profesora na mail godinu dana da bi saznao da li mu/joj je seminarski rad prihvatljiv kao uslov da polaže ispit ? Da li se ovakvim i sličnim odnosima profesora prema studentima doprinosi da na master studijama politikologije ove godine FPN nema ni jednog studenta, a da na master studije novinarstva i komunikologije grad od 200.000 stanovnika ne može da upiše studenta već tri godine ?
– Da li je na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci moguće dobiti platu od 1.300 KM za asistentski posao za 2 časa vježbi sedmično iako je propisana norma saradnika 10 časova sedmično i na koji se akt pozivate u takvim slučajevima ?
– Znate li da su pojedini nastavnici magistrirali iz određene oblasti, a da im u komisiji za ocjenu i odbranu magistarskog rada nije bio ni jedan profesor iz te oblasti ? Da li je to prije svega zakonito, pa ako hoćete i akademski čestito ?
– Znate li da imate primjere nastavnika koji su u prvo nastavno zvanje birani za jednu oblast, a onda su napredovali izborom u zvanje za drugu oblast iako je zakonom predviđeno da se u oblasti u kojoj se napreduje mora provesti 5 godina ? Kako se odnosite prema ovom „fenomenu“?
– Na osnovu čega ste formirali Komisiju koja treba da analizira moje radove ako sam zaposlen na drugom univerzitetu gdje sam i dobio zvanje. Valjda je logično da institucija koja daje zvanje treba da ga i oduzme ako za tu radnju postoji osnov, osim ako se ne smatrate supervizorom svih univerziteta u BiH i šire ?
– Zašto je na mene jednog (ako ne računamo koleginicu Radmilu), potrebno 6 članova komisije, kada je to u većini slučajeva 3 ? Zašto rad iz medija analiziraju profesori javne uprave, socijalni radnici, sociolozi i informacioni znanstvenici (socijalnog aspekta) a da u tolikoj komisiji nema profesora medija jer su radovi iz te oblasti. Šta time dokazujete ?
– Na osnovu kojih akata radi Komisija koju ste imenovali da ispituje navode iz anonimnog pisma „Tanasija Jokića“ koji, vjerovatno, sjedi u zgradi FPN-a i nije u stanju da ništa drugo korisno uradi osim da spletkari ? Gdje je propisano šta je to plagijat i na osnovu čega ćete ga utvrditi u konkretnom slučaju ? Znate li da softver prilikom svake analize pokazuje različite procente i da se time može manipulisati beskrajno ?
– Znate li da sam sporne djelove preuzeo iz knjige prof. dr Nade Zgrabljić Rotar koja je navedena u literaturi, a ne od autora koje navodi „Tanasije Jokić“ jer je i taj „njegov autor“ te iste djelove preuzeo, a nije naveo izvor u svom radu koji je objavljen u uglednom beogradskom časopisu „CM“. Da li to znači da je i taj časopis objavio plagirane radove? Te su definicije stare preko 20 godina i zna ih svako ko se bavi ovom oblašću i nisu ukradene kako se želi prikazati jednostranim i krajnje zlonamjernim tumačenjem. O navodnicima, kada ih i gdje treba otvoriti i zatvoriti u radu bismo mogli da razgovaramo i tu mogu da prihvatim svoju krivicu pa i da se javno izvinjavam akademskoj zajednici kada to bude potrebno, ako sam povrijedio akademsku čestitost. To mi nije problem, ali valja doći do navodnika.
– Znate li da sam 15.05.2017. godine prekinuo Ugovor o dopunskom radu sa Univerzitetom u Banjaluci da Vam ostavim prostor da završite započeto i da sve ovo treba da služi blaćenju u medijima da biste mi napravili neku štetu. Pitate li se jeste li Vi u stanju da napravite još koju štetu bilo kome osim FPN-u ovakvim rukovođenjem ?

Ljubomir Zuber”

(srpskacafe.com)