Vijesti 11.12.2015.

Zvizdić: Aplikaciju za članstvo u EU šaljemo za mjesec ili dva

ČITANJE: 6 minuta
Zvizdic
Danas je održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i EU, a Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH kazao je da će se ovo kasnije pominjati kao istorijski datum u procesu pridruživanja BiH EU, kao i to da će BiH aplikaciju za članstvo podnijeti za mjesec ili dva.

Naglasio je da je na osnovu zaključaka Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara usvojilo Informaciju kojom su započete aktivnosti na formiranju novog pregovaračkog tima koji je zadužen da izradi novu pregovaračku poziciju Bosne i Hercegovine s ciljem adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP-a) te je imenovan i novi vođa pregovaračkog tima na sjednici koja je održana 9. decembra.

Prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, kako je rekao, označava prekretnicu u intenziviranju političkog dijaloga  između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

-Uvjeren sam da danas započinjemo produbljivanje bliskih političkih odnosa polazeći od toga da je BiH privržena principima, vrijednostima i ciljevima na kojima se zasniva EU, a članstvo u Uniji je naš strateški cilj. BiH, kao i njeni građani, odlučni su u namjeri da postanu sastavni dio evropskih društvenih, političkih i ekonomskih struktura. Obnovljeni pristup EU prema BiH pružio je novu dimenziju evropskoj perspektivi BiH, što su vlasti u BiH prepoznale te se nedvosmisleno opredijelile za korjenite reforme. Punu podršku ovom procesu dalo je Predsjedništvo BiH i Parlamentarna skupština BiH usvajajući Zajedničku izjavu o evropskoj opredijeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu ka Evropskoj uniji, početkom 2015. godine- rekao je Zvizdić.

Slijedom stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 1. juna 2015. godine, naveo je Zvizdić, Vijeće ministara BiH, entitetske vlade, vlada Brčko distrikta BiH i vlade kantona usvojile su Reformsku agendu i Akcione planove.

-Reformska agenda i pripadajući Akcioni plan provodi se u skladu sa predviđenom dinamikom, a više detalja o samoj implementaciji ću navesti kasnije u svom izlaganju. U periodu od usvajanja Reformske agende sproveli smo značajan broj predviđenih mjera iz Akcionog plana te da očekujemo da će zaključno sa krajem 2015. godine biti realizovano oko 30 posto predviđenih mjera na svim nivoima, te da je naša odlučnost i politička spremnost da pokrenemo korjenite reforme sprovedena u djelo i mi ostajemo i dalje potpuno posvećeni ovom procesu s ciljem osiguranja socio-ekonomskih reformi čiji je krajnji cilj poboljšanje životnog standarda za građane Bosne i Hercegovine, koji to itekako zaslužuju- naglasio je Zvizdić.

Ocijenio je da na nivou Savjeta ministara BIH postoji izuzetno dobra saradnja, te izražena pozitivna politička volja koja se ogleda i u činjenici da su u periodu od formiranja Savjeta ministara BiH u aprilu do danas održali 34. sjednice na kojima se razmatralo i usvojilo preko 950 dokumenata, od čega 20 zakonskih dokumenata i pet strateških dokumenata koji su značajni za proces daljnjeg približavanja BiH prema članstvu ka Evropskoj uniji.

-Pored toga, bitno je da naglasimo da ostvarujemo saradnju i sa nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini te da je najbolji primjer za to upravo Reformska agenda gdje su ovaj dokument usvojili svi nivoi vlasti u BiH: državni, entitetske vlade, Brčko distrikt i kantoni. Bosna i Hercegovina jeste kompleksna država po svom ustavno-pravnom uređenju, ali želim da naglasim svoj optimizam i uvjerenje, a koje je bazirano na vrlo opipljivim rezultatima postignutim u proteklom periodu, da smo zaista, kako je i prepoznato u Izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovina, stavili Bosnu i Hercegovinu nazad na reformski put koji vodi daljnjem približavanju Evropskoj uniji- zaključio je Zvizdić.

Naredni korak za Bosnu i Hercegovinu u daljnjem procesu intenziviranja odnosa sa Evropskom unijom, naveo je,  jeste i podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji.

-Bosna i Hercegovina je poduzela niz koraka koji su neophodni da naša aplikacija bude uzeta u razmatranje, te smo u tom smislu, i pored sprovođenja mjera iz Reformske agende, pokrenuli aktivnosti kojima adresiramo zahtjeve koji su navedeni u zaključcima Vijeća za vanjske poslove iz decembra 2014.-godine, kao i zaključaka iz marta i oktobra ove godine. U tom smislu, pokrenute su aktivnosti na rješavanju pitanja usvajanja unaprijeđenog mehanizma koordinacije koji će omogućiti koordinaciju svih nivoa vlasti, poštujući ustavne nadležnosti te koji će reflektirati strukture koje korespondiraju sa strukturama predviđenim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće ministara je u julu mjesecu ove godine usvojilo Odluku o sistemu mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija u BiH koja je prvobitno izrađenu u 2013. godini, uz obavezu će navedena Odluku o koordinaciji uskladiti sa SSP-om, a usaglašavanje navedenog dokumenta je u toku- naveo je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Istakao je da je Evropska komisija objavila je Izvještaj za BiH za 2015, kojim se prepoznaje napredak postignut u zemlji. Najavio je da će vlasti u BiH pristupiti realizaciji preporuka datih u Izvještaju radi ubrzanog procesa evropskih integracija do konačnog članstva BiH u Evropskoj uniji, koji je u interesu i za dobrobit njenih građana.

-Dobrobiti usklađivanja s vrijednostima i standardima u Evropskoj uniji građani BiH su najkonkretnije osjetili nakon uvođenja bezviznog režima 15. decembra 2010. godine. Vidljive dobrobiti za građane biće i rezultat reformi u oblasti pravosuđa zbog čega je BiH snažno posvećena ovim reformama i aktivno učestvuje u Strukturiranom dijalogu o pravosuđu sa EU- naglasio je Zvizdić.

U Briselu se danas održava prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje označava prekretnicu u intenziviranju političkog dijaloga  između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Vođa delegacije u BiH je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, a delegaciju Bosne i Hercegovine čine zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.

Delegaciju u ime Evropske unije predvodi visoka predstavnica EU Federica Mogherini. Delegaciju Evropske unije čini Komesar za politiku susjedstva i pregovora i proširenju Johannes Hahn.

Delegaciju BiH je predvodio Denis Zvizdić koji se obratio medijima skupa sa Federicom Mogerini, visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

-Prije godinu dana smo imali viziju kako potaknuti reforme i napredovati na putu ka EU. Kontunirano smo zajedno angažirani u procesu tokom cijele godine uz podršku EU. Velika količina pozitivnih napora je učinjena u tom smislu što je veliko ohrabrenje i to je prepoznato od EU na sastanku koji je održan danas- istakla je Mogerini na početku obraćanja medijima.

Dodala je da se Sporazum tek treba primjeniti, a reforme uraditi.

-Sporazum se tek treba primjeniti i reforme se moraju uraditi. To građani traže i to im treba, to sam čula od njih direktno kad sam posjećivala BiH. Rad na aktiviranju SSP-a će početi početkom iduće sedmice- dodala je ona.

Mogerini je dodala da se zajednički rad mora nastaviti kako bi se postigli konkretni rezultati.

-Ovo je pozitivni smisao našeg sastanka danas, ali svi smo primjetili da ipak nije sve pozitivno u okruženju. Jučerašnja odluka Vlade RS da prekine saradnju mogla bi ugroziti funkcionisanje pravosuđe i vladavine zakona u BiH. Moramo potvrditi neophodnost poštivanja vladavine zakona i pozvati na održanje saradnje i dijaloga. Mi smo zajedno sa komesarom Hahnom spremni ulagati svoje vrijeme kako bi nastavili na putu reformi i rezultatima za sve ljude kako bismo omogućili BiH da postigne napredak- ističe Mogerini.

(NN)